Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou. Ako uviedli v otvorenom liste, v jej schválení vidia riziko ďalekosiahlych negatívnych následkov. Spomalí sa podľa nich súdne konanie a sťaží prístup občanov k spravodlivosti. Navrhujú preto predmetný návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. K otvorenému listu sa za päť dní podľa Adamčiaka prihlásilo už 320 sudcov, z toho 188 sudcov podporilo celý text a 112 sudcov časť týkajúcu sa súdnej mapy.

"Zdôrazňujeme, že nová súdna mapa zásadným spôsobom mení usporiadanie súdov v rámci SR, je neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky SR ako členského štátu Európskej únie v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti," uviedli sudcovia v liste.

sud
Neprehliadnite

Vynovená súdna mapa kompletne prekreslí slovenskú justíciu

Zároveň návrh podľa sudcov nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému, ako sú preťaženosť niektorých súdov, dĺžka súdneho konania, vymožiteľnosť práva či nedostatočné technické a personálne obsadenie. Doplnili, že dôvodnosť ich obáv potvrdila svojím vyjadrením aj Poradná rada európskych sudcov (CCJE).

Odborné výhrady podľa svojich slov opakovane prezentovali ministerstvu prostredníctvom stanovísk sudcovských rád a stanovísk predsedov súdov. ,,Avšak neboli zo strany Ministerstva spravodlivosti SR absolútne akceptované, ba až znevažované," dodali.

Súčasťou otvoreného listu je aj vyjadrenie výrazného znepokojenia nad tým, ako predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vykonáva svoju funkciu ,,na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej Súdnej rady". Označujú to za neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami. ,,Jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú k znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR," upozornili. Skonštatovali, že za takéhoto stavu nemá a ani nemôže mať ich dôveru.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková počas brífingu k šíriacim sa dezinformáciám o zranení bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v priestoroch Ministerstva spravodlivosti SR 13. decembra 2020 v Bratislave.
FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Sudcovia budú môcť vysvetliť aj neprávoplatné rozhodnutie, tvrdí Kolíková

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú podľa ministerstva špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve. V súčasnosti je predmetný zákon v pripomienkovom konaní.