Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený príjmovou chudobou každý ôsmy obyvateľ, čo predstavovalo takmer 660 000 osôb. Prvýkrát miera rizika chudoby narástla medziročne vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Prešovskom. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti s deťmi, aj keď ich situácia sa medziročne mierne zlepšila. Vyplýva to z výsledkov výberového zisťovania EU SILC 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Pod hranicou chudoby

Príjmovou chudobou bolo v roku 2021 ohrozených celkovo 12,3 percenta obyvateľov Slovenska. Znamená to, že ich príjmy boli nižšie ako vypočítaná národná hranica chudoby. S príjmom nižším, ako je hranica príjmovej chudoby, si muselo vystačiť 660 000 ľudí, čo bolo o 45 000 osôb viac ako v predchádzajúcom roku.

,,Aktuálne dáta EU SILC 2021 zohľadňujú príjmy za celý rok 2020, prejavujú sa tak dosahy prvého roka pandémie na príjmovú chudobu. Po piatich rokoch zlepšovania situácie miera rizika chudoby vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň z roku 2018. Nejde však o výrazné zhoršenie situácie," uviedol riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ Róbert Vlačuha.

Príjmy obyvateľstva klesli

Zaujímavosťou je, že suma určujúca hranicu chudoby medziročne klesla, čo potvrdzuje, že celkové príjmy obyvateľstva za celý rok 2020 klesli. V domácnosti jednej dospelej osoby to bolo približne o 11 eur na 424 eur mesačne (5 084 eur/rok). Pre úplnú rodinu s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola hranica na úrovni 890 eur za mesiac (menej o 24 eur). Hranica rizika chudoby sa mení každý rok a je odvodená od celkových príjmov obyvateľov. Má rôzne hodnoty podľa počtu a veku osôb žijúcich v domácnosti.

Ďalšie dôležité správy

chlieb
Neprehliadnite

Potrebujeme chlieb, ozýva sa z krajín Blízkeho východu. Vojna na Ukrajine prehlbuje chudobu