Dane sa skôr znižovali

Štúdia ďalej uvádza, že dane a povinné odvody zamestnávateľov súvisiace so zamestnávaním ľudí sa tento rok v 22 európskych krajinách skôr ďalej znižovali. V priemere je u daní a povinných odvodov pomer nákladov zamestnávateľa k hrubým mzdám 15 percent.

Medzi jednotlivými krajinami sú však značné rozdiely. Zatiaľ čo v Rumunsku či Kosove činia odvody menej ako päť percent hrubej mzdy, v Poľsku 20,48 percenta, v Českej republike 24,8 percenta pre ročné príjmy do 76 330 eur a na Slovensku spomínaných 35,2 percenta.

Dve sadzby DPH


Zo štúdie ďalej vyplýva, že najvyššiu základnú sadzbu DPH majú Maďarsko a Chorvátsko, a to 27 a 25 percent. Priemer regiónu je medzi 19 až 21 percent. V ČR je základná sadzba 21 percent, v Nemecku 19 percent, na Slovensku je základná sadzba 20 percent a znížená na vybrané druhy tovarov vo výške 10 percent.

Daň z príjmu firiem


V prípade daní z príjmu firiem má najvyššie zdanenie Nemecko, jej maximálna výška je 31 percent. Naopak najnižšie dane odvedú niektoré firmy v Kosove a v Litve, a to tri percentá respektíve päť percent.

Deväťpercentnú sadzbu má Maďarsko, Čierna Hora alebo Poľsko. Bežná sadzba dane z príjmu právnických osôb v krajinách regiónu zostáva medzi 15 a 20 percentami, v ČR je 19 percent, na Slovensku 15 a 21 percent.

Daň z príjmu fyzických osôb

V prípade zdanenia príjmov fyzických osôb má deväť štátov jedno daňové pásmo, napríklad Maďarsko 15 percent. Viac ako polovica krajín regiónu potom má progresívne zdanenie alebo viac daňových pásiem.

V Rakúsku je daň z príjmov fyzických osôb až 55 percent, ale zároveň ako napríklad v Kosove alebo Albánsku začína na nule. Slovensko má tri daňové pásma, a to 15, 19 a 25 percent. Poľsko má pásma 17 a 32 percent, Česká republika 15 a 23 percent.

Publikácia, v ktorej sú okrem štátov V4 zastúpené aj Nemecko, Rakúsko, Rusko, Ukrajina, juhoeurópske a pobaltské štáty, monitoruje predovšetkým mzdové náklady, nepriame dane a tiež rôzne aspekty zdanenia právnických osôb a prevodných cien.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

Priemerný zárobok v krajinách V4 sa výrazne líši. Aký je na Slovensku?