V minulom roku 12 994 občanov Veľkej Británie získalo občianstvo jednej zo 17 členských krajín EÚ, od ktorých získala BBC štatistiky. Pre porovnanie v roku 2016 to bolo len 5 025 a v roku 2015 iba 1 800 Britov.

Najčastejším novým občianstvom bolo nemecké, kde počet prípadov výrazne stúpol z 594 v roku 2015 na 7 493 v roku 2017. Druhým najžiadanejším bolo občianstvo francúzske, nasledované belgickým.

Nové občianstva zaručia ich držiteľom právo cestovať, žiť a pracovať v štátoch EÚ po tom, čo Veľká Británia opustí európsky blok.