V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či spôsobí umelá inteligencia v najbližšej dekáde väčšie prepúšťanie. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 17. mája 2023 a pondelkom 22. mája 2023 celkovo 63 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

Nie. Jej vplyv bude limitovaný a zavádzanie pomalé

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873 
Myslím si, že celková miera nezamestnanosti bude skôr ovplyvňovaná inými faktormi ako je AI (artificial intelligence - umelá inteligencia, pozn. ed). Zmení sa však štruktúra pracovných pozícií a to dosť výrazne. 

Karin Fuentesová, zakladateľka Digitoo 
Kľúčové v tomto smere bude, o aké činnosti pôjde. V najbližších piatich rokoch sa to môže dotknúť podobných profesií, ako je napríklad copywriting. Avšak v administratíve, účtovníctve či programátorstve sa z môjho pohľadu bude pre umelú inteligenciu prepúšťať minimálne. Tieto oblasti už dnes trpia akútnym nedostatkom kvalitných zamestnancov. Zavedenie automatizácie tento nedostatok len vyrovná. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita Bratislava 
Obavy o vývoj pracovného trhu sme zažili už v časoch zavádzania výpočtovej techniky do podnikateľských procesov a výsledok vidíme – pracovný trh neskolaboval. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark 
Ako všetko digitálne. AI je algoritmus, ktorý môže byť viac či menej presný. Je super, že v praxi sa už začínajú objavovať reálne use cases produktívneho využitia AI. V niektorých oblastiach dokonca dosahuje úroveň junior zamestnanca. Od juniora k seniorovi však vedie cesta. 

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, Premium Insurance Company 
Tzv. AI (umelá inteligencia je mierne zavádzajúci termín s ohľadom na jej „schopnosti“) v súčasnosti nedosahuje parametre, ktoré sa jej pripisujú, aj keď v jednoduchých, rutinných činnostiach dokáže v strednodobom horizonte nahradiť činnosť najmä administratívnych pracovníkov. Skôr by som to nazval krokom vpred v rozvoji IT a aplikácií IT technológií v bežnej praxi biznisu (aj bežného života), čo je veľké pozitívum, ale od skutočnej, nezávislej a plnohodnotnej umelej inteligencie sme ešte veľmi ďaleko. A keď sa dostaneme bližšie/blízko, tak by som zdvihol varovný prst a veľmi dôkladne sa zamyslel nad tým, čo ľudstvu reálnou AI bude hroziť. 

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
Nie je potrebné sa toho báť. Bude nám pomáhať nie strašiť. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Je tam príliš veľa neznámych ako vždy pri veľkých revolučných zmenách. Možno sa takýto globálny prerod uskutoční rýchlo, ale nové výzvy s tým spojené budú potrebovať množstvo ľudí. 

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit 
Potenciál tu určite je, avšak tento proces bude iba pozvoľný a pomalý. Veľa iných technológií vie dať veľkú pridanú hodnotu - napr. Industry 4.0, avšak aj tento proces už trvá veľmi veľa rokov. Je to opatrnosť, konzervatívny prístup alebo neznalosť?! Ako vždy vyhrajú tí najviac zorientovaní a agilní, ktorí dokážu spojiť povahu svojho podnikania s novými technológiami. 

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia 
To, že ľudia posielajú otázky cez populárne platformy a články o tom zapĺňajú portály, ešte neznamená masívny nástup a využitie umelej inteligencie. V každom prípade to však urobilo unikátnu službu pre popularizáciu témy, možnosti využitia a poukázalo na hrozby. 

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies 
AI vnímam ako technológiu, ktorá v najbližších rokoch prinesie na trh nové nástroje a existujúce zlepší. Prirodzene to bude mať dopad aj na pracovný trh, ale bez rozvoja iných odvetí, ako je napríklad robotizácia, to nebude mať rozhodujúci vplyv. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Musel by sa stať zázrak, aby sa AI dostala do rôznych sfér zamestnaní extrémne rýchlo. Okrem toho, jej zavádzanie si bude vyžadovať množstvo ďalších znalostí, ktoré zase budú potrebovať ďalších pracovníkov. Uvidíme. 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co 
Je veľa profesií, kde umelá inteligencia nemôže nahradiť ľudský faktor. 

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker 
Aktuálne to vyzerá, že zavádzanie umelej inteligencie ide raketovým tempom a že nás všetkých nahradí. Rovnaké obavy boli pri robotizácii. Čo sa však určite stane je, že AI bude stále väčšou súčasťou našej práce a dokáže nám skutočne pomáhať v našich procesoch a pomôže nám lepšie predikovať a plánovať procesy a výsledky našej práce. 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Jan Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 

Určite áno. Jej využitie sa dotkne veľkého množstva činností

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte 
Podľa môjho názoru umelá inteligencia zmení revolučným spôsobom svet. Možno by sa to dalo nazvať aj evolúciou(?), teda ak nedôjde k zamedzeniu (spomaleniu) jej rozvoja, po čom niektoré sektory volajú. Veľa pracovných miest sa stane obsolentnými a prirodzene zanikne. Vzniknú však nové/iné, ktoré dnes ešte nepoznáme, a cieľom ktorých bude najmä koordinovať zadávanie dát, pracovať na algoritmoch, kontrolovať výstupy a funkčnosť systému. Osobne sa o umelú inteligenciu v rôznych oblastiach veľmi zaujímam a vidím veľa príležitostí, ale aj potrebu byť obozretným.  

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy 
Podľa predikcií využitie umelej inteligencie spôsobí zánik niektorých pracovných pozícií. Štatistiky uvádzajú, že 14 percent pracovných miest v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa dá ľahko automatizovať ako príklad uvádzajú administratívne činnosti. Výrazným zmenám by mohlo čeliť ďalších 32 percent pracovných pozícií, ktoré budú orientované menej byrokraticky a viac tvorivo a orientované proklientsky. 

Boris Zovčák, COO, Bootiq 
Keď som študoval robotiku-automatizáciu, tak sme sa na škole bavili o tom, že stroje zrýchlia prácu a nahradia ľudí v prevádzke. Žiadne iné nepoznané scenáre na rozdiel od AI sa neočakávali. Čím viac o AI počúvame a vnímame, tým je jasnejšie, že bude mať veľký dopad na nás všetkých. Áno, tento nástroj nám bude veľa pomáhať, veci sa zrýchlia, budú sa robiť s menšími kapacitami. Dočasný efekt ale môže byť, že ľudia prídu o prácu, budú sa musieť preškoľovať a niektoré pozície zaniknú. Čo však vnímam nevyhnutné v súvislosti s AI, je vznik etického kódexu, ktorý nastaví pravidlá, ako môže byť používaná, z akých dát sa bude učiť a mnoho ďalších, ktoré bude potrebné ešte len domyslieť. Predpokladám, že ľudia budú musieť začať premýšľať iným spôsobom, pretože ešte viac bude dôležité pospájať informácie a vidieť súvislosti. Zostáva nám len dúfať, že ľudstvo bude premýšľať o dôsledkoch svojich výtvorov a nebude táto revolučná vec zneužitá, ako sme to zažili v minulosti mnohokrát. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park 
Predpokladám, že áno. Sú, samozrejme, profesie, kde umelá inteligencia človeka nenahradí, ale napríklad pri administratívnych pozíciách sa ukazuje, že to zvládne už teraz. AI sa neustále vyvíja, preto sa dá očakávať, že to pôjde postupne aj ďalej. V každom prípade na pracovnom trhu nastanú veľké zmeny. 

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group 
Ak zavádzanie umelej inteligencie do jednotlivých sektorov hospodárstva nebude limitované, dá sa očakávať v najbližšom desaťročí masívne prepúšťanie zamestnancov vo vybraných odvetviach. V dobe rýchleho technologického pokroku, čo zatiaľ vnímame ako experiment, bude o 10 rokov štandardnou súčasťou života. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen 
Pokiaľ sa ako ľudstvo nevyhubíme, potom nám AI pomôže dopracovať sa do stavu, kedy väčšina činností bude vykonávaná robotmi s AI a my ľudia si budeme musieť nájsť nejakú inú motiváciu na prežitie. Ale to sa v nasledujúcej dekáde určite nestane, asi až v tretej, štvrtej 😊 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit 
Najmä v oblastiach, kde je práca rutinná a opakujúca sa, napríklad v priemyselnom sektore alebo v niektorých druhoch administratívnej práce. Ale tiež vytvorí nové pracovné príležitosti a zlepší produktivitu v mnohých oblastiach. Bude však treba preškolenie na ich obsluhu. Podobne ako kalkulačka v minulosti zmenila zásadne zložitosť výpočtov. AI nám prinesie zásadne nové prístupy, ale aj kvalitu produkcie v reálnom čase. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin 
Avšak hodnotím to pozitívne. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v kombinácii s prudko klesajúcou demografiou môžu byť až nutnosťou aplikovať AI kdekoľvek to bude možné. Kde vnímam riziko, je zásadná strata osobnej myšlienkovej slobody a s tým spojená ďalšia nová éra pre civilizáciu. Bude otázkou, či nájdeme silu znova učiť sa konať slobodne.  

Milan Černák, managing partner, RSM SK 
Predpokladám, že prepúšťaniu sa nevyhneme. Mnohé pozície dokáže umelá inteligencia nahradiť, jasný trend v tomto smere ukazuje napríklad IBM, ktoré pre umelú inteligenciu prepustí v najbližších rokoch tisíce ľudí. Na druhej strane nepôjde len o jednosmerný proces. Očakávam, že umelá inteligencia môže vytvoriť aj nové pracovné miesta alebo zvýšiť dopyt po už existujúcich. 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa 
Áno. Tak ako napríklad parkovacie automaty znamenali prepustenie veľkého počtu ľudí v prípade správy parkovísk, tak umelá inteligencia bude znamenať prepúšťanie značného počtu ľudí. Netreba sa toho ale báť - nové pracovné pozície budú vznikať a práce nebude menej ako dnes. 

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding 
Zavedenie umelej inteligencie podľa môjho názoru negatívne ovplyvní rad pracovných pozícií, ale súčasne umožní taktiež vytvorenie nových. Teda je potrebné vnímať AI ako príležitosť k ďalšiemu rozvoju. 

Pavel Nechala, advokát, Nechala and partners 
Najbližších desať rokov nás čaká digitálna transformácia. Viaceré povolania zaniknú a naopak nové budú vytvorené. Práce menej nebude, len bude iná, vyžadujúca nové vedomosti a zručnosti. Ako každá revolúcia aj táto prinesie víťazov a porazených. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex 

Štefan Macsadi, predseda COOP Jednota Nové Zámky 

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Rudo Lukačka, konateľ Relas 

Áno. Nahradí však najmä administratívnych pracovníkov

Andrea Vančíková, riaditeľka Human Capital Services, Grant Thornton 
Očakáva sa, že umelá inteligencia pomôže zautomatizovať alebo odstrániť veľa byrokratických či opakujúcich sa činností, a tak skôr pomôže s celkovým nedostatkom pracovnej sily. Už dnes jej používanie zvyšuje produktivitu, napr. ChatGPT pri správnom používaní môže slúžiť ako nový „kolega“, ktorému však treba vedieť veľmi dobre zadať úlohy a tiež ich skontrolovať a vyhodnotiť. AI však nenahradí silu kreatívnej a tímovej práce, ktorá bude dôležitá pre inovatívnosť a budovanie vzťahov, ktoré sú kľúčovým faktorom ľudskej motivácie. 

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood & Company 
Niektoré profesie zaniknú, iné získajú nový význam a ďalšie naopak vzniknú. Hovorí sa, že AI nemôže nahradiť ľudské kreatívne myslenie a emocionálnu inteligenciu. Tieto faktory potrebujete bez ohľadu na to, či sa venujete umeniu, vede alebo biznisu. 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Z dlhodobého hľadiska bude mať väčší vplyv. Nemyslím si však, že to bude skôr ako 10 rokov. Samotné využitie sa bude do praxe dostávať postupne. Táto zmena bude veľká a prinesie ešte väčšiu dynamiku do biznisu a našich životov. 

Robert Balheim, partner, Expense, Reduction Analysts 
Do určitej miery rýchlosť nasadenia AI môžu ovplyvniť rozhodnutia vlád, ale nasadzovanie AI už nezastaví asi nikto. Zavádzanie umelej inteligencie pocítime všade okolo nás, v našich dennodenných aktivitách. Pomôže nám najskôr odstrániť rutinnú, opakujúcu sa činnosť a postupne prejde do všetkých našich činností. Zanikne veľa pracovných pozícii avšak na druhej strane aj veľa nových potrebných vytvorí. 

Lukáš Kmenta, country manažér HBS pre CZ a SK 
Rozvoj AI bude mať pravdepodobne podobnú dynamiku, ako to bolo pri sociálnych sieťach, ktoré pomerne v krátkej dobe získali miliardy užívateľov. Práve existencia a rozsah on-line prostredia pomôže v rozvoji AI. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen IPI Slovensko 
Na Slovensku je to možné, najmä v dlhšom horizonte, ak nezlepšíme vzdelávanie a tým vzdelanostnú úroveň 

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK 
Môj osobný názor na to je taký, že skôr ako k masívnemu prepúšťaniu príde k reorganizácii pracovného trhu a, ako to bolo niekoľkokrát aj v histórii, postupne sa budú skôr meniť požiadavky na ľudských pracovníkov. Spolu s nižšou potrebou ľudskej sily na niektorých pozíciách budú vznikať celkom nové príležitosti, ktoré umelá inteligencia nebude zatiaľ schopná riešiť. 

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry 
Áno aj nie. Skôr spôsobí zmenu štruktúry pracovnej sily v dotknutých segmentoch. A nenahradzovanie fluktuácie. Otázna je v tomto ohľade budúcnosť servis centier na Slovensku. 

Atilla Danko, konateľ, IBG International Battery Group 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool 

Martina Mundierová, CEO, MST Partners 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies 
Umelá inteligencia skôr spôsobí presun časti pracovníkov do iných odborov. 

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko 
Je pravdepodobné, že zavádzanie umelej inteligencie spôsobí zmeny na pracovnom trhu či zánik niektorých pracovných pozícii. Zároveň však so sebou nesie obrovský potenciál nových využití a nových pracovných príležitosti. Tie si nepochybne budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu a teda adekvátnu prípravu a vzdelávanie. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 
Určite sa zmení štruktúra pracovných miest. Za predpokladu, že nedôjde k poklesu veľkosti ekonomiky (t. j. neschudobnieme), však ku zmene celkovej zamestnanosti nedôjde. Poučme sa z minulosti. Bol parný stroj menej dôležitou technológiou svojej doby, ako je dnes AI? 

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko 
Nedokázal som sa napasovať to preddefinovaných odpovedí, preto dávam voľbu „Iné“. Umelá inteligencia je jedným z najväčších gamechangerov súčasnosti. Nebavíme sa o budúcnosti. Jej zavádzanie sa dá už dnes vidieť všade okolo nás, a rozhodne nebude pomalé. AI podobne, ako iné veľké historické gamechangery, napríklad vynález kolesa či parného stroja, len zmení paradigmu. Ľudia nebudú bez práce a nahradení umelou inteligenciou. Budú len niektoré veci robiť inak, efektívnejšie. Vplyv na trh práce bude malý a prechodný. 

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments 
Ako každý technologický pokrok v histórii ľudstva, aj AI so sebou prinesie zvýšenie efektivity ľudskej práce, jej nahradenie v určitých činnostiach a pracovné sily sa preskupia a presunú do iných odvetví. Tento technologický pokrok ohrozí v krátkodobom horizonte najmä málo flexibilné pracovné trhy. 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Áno, časť zamestnancov sa dotkne. Ale výsledkom bude rast iných typov zamestnaní. Tak ako vždy v histórii. Ľudia prácu nestratia, len sa zmení. 

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti 
V súčasnosti sa nedá s istotou povedať, do akej miery umelá inteligencia ovplyvní v najbližšej dekáde trh práce. Hoci už dnes existujú obavy, že by AI mohla mať vplyv na niektoré pracovné miesta a spustiť prepúšťanie, všetko však závisí od samotného rozvoja technológií a ľudských rozhodnutí v oblasti ich regulácie. 

Marek Polic, garant projektov, KROS 
Umelá inteligencia nebude pripravovať ľudí o zamestnanie. Bude meniť spôsob práce. Človeka to celkom nenahradí a bude to možnosť robiť viac kreatívnejšie práce s vyššou pridanou hodnotou. 

Michal Hrabovec, prezident Anasoft 
Prichádzajúce možnosti zvýšia efektivitu mentálnej práce a rýchlosť pokroku v mnohých oblastiach, avšak až príchod manuálne zručných robotov ohrozí veľa pracovných miest ako ich dnes poznáme. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
Celkovo je účinok AI na trh práce zložitou témou a môže sa líšiť v závislosti od konkrétneho odvetvia a regionálnych faktorov. Je pravdepodobné, že niektoré pracovné úlohy budú nahradené automatizáciou a AI, zatiaľ čo iné budú vyžadovať spoluprácu medzi ľuďmi a AI. Preto je dôležité, aby sa zamestnanci neustále rozvíjali, zdokonaľovali svoje zručnosti a prispôsobovali sa novým technológiám, aby mohli úspešne konkurovať na trhu práce. - pozdravuje ChatGPT. 

Vôbec nie. Ide o experimentálnu technológiu s neistým výsledkom

Ďalšie dôležité správy

Abel, The Humanoid Robot That Can Read Human Emotions
Neprehliadnite

Umelá inteligencia vytvorila akciovú bublinu. Bank of America radí predávať