Španielsko a Holandsko v stredu vyzvali 27-člennú Európsku úniu (EÚ), aby udržala svoju ekonomiku otvorenú, keďže sa snaží získať väčšiu nezávislosť od svetových mocností, ako sú USA a Ázia, v oblasti technológií, výroby vakcín a energetiky.

Svoju spoločnú výzvu zverejnili tieto dve krajiny, ktoré sú vo veľkej miere závislé od obchodu a cestovného ruchu po tom, ako Európska komisia oznámila prísnejšie pravidlá týkajúce sa vývozu vakcín proti ochoreniu Covid-19 vrátane blokovania ich exportu mimo Únie.

Pandémia nového koronavírusu podnietila EÚ, aby zvážila opatrenia na zabezpečenie kľúčových dodávateľských reťazcov v snahe zaistiť bloku strategickú autonómiu.

Volkswagen výroba
Neprehliadnite

Súkromný sektor eurozóny v marci prekvapujúco ožil a vrátil sa k rastu

Udržanie otvoreného európskeho hospodárstva musí byť kľúčovým prvkom tejto stratégie, uviedli španielsky premiér Pedro Sánchez a jeho holandský náprotivok Mark Rutte v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi.

EÚ musí dodržiavať svoj záväzok o otvorených ekonomikách a spoločnostiach," píše sa v dokumente. „Strategická autonómia EÚ neznamená izolacionizmus ani hospodársky protekcionizmus, mala by byť skôr postavená na princípoch multilateralizmu, spolupráce a voľného obchodu založeného na pravidlách bez toho, aby to ohrozilo záujmy najmenej rozvinutých krajín," dodali obaja premiéri.

Ekonomika
Neprehliadnite

Slovenská ekonomika stúpne tento rok o 3,3 percenta

Poznamenali tiež, že opatrenia prijaté na zabezpečenie strategickej autonómie bloku by mali byť primerané, racionálne a prispôsobené konkrétnym výzvam.

Obe krajiny zároveň vyzvali na prepracovanie pravidiel jednomyseľnosti v bloku, podľa ktorých musí rozhodnutia EÚ schváliť všetkých 27 členov Únie. To môže viesť k nepriechodnosti niektorých návrhov.

Mohlo by byť preto užitočné preskúmať, v ktorých oblastiach je možné zaviesť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a obmedziť tak tam, kde je to možné a žiaduce prípady, keď jednomyseľnosť bráni schopnosti EÚ konať," dodali.