Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky primárne sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Rezort práce pripravil v rámci jarnej distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci 95 829 potravinových a 65 448 hygienických balíčkov spolu za 5,3 milióna eur.

Uvedené balíčky príjemcovia dostanú v marci a apríli. „Naším cieľom je pomáhať takouto formou niekoľkokrát za rok. Sme schopní podať pomocnú ruku tisíckam rodín,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Potravinové balíčky dostanú poberatelia, ktorým sa vyplatila dávka v hmotnej núdzi v januári, vysvetlilo ústredie práce. Jednotlivec má nárok na jeden potravinový balíček. Rodina s jedným či dvoma nezaopatreným deťmi má nárok na dva potravinové balíčky a rodina s tromi a viac nezaopatrenými deťmi na tri potravinové balíčky.

Ľudia nemusia o túto pomoc žiadať

V balíčku nájdu napríklad múku, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny, vymenovalo ÚPSVR. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi na štyri hygienické balíčky.

„Ľudia, ktorým sú balíčky určené, nemusia o túto pomoc žiadať. Spolu s partnermi im ich dodáme tak, aby to bolo čo najbližšie k miestu ich bydliska a s ohľadom na ich súkromie,“ uviedol generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer.

„Už včera odovzdali naši partneri prvé potravinové balíčky vo Zvolene. A dnes napríklad prebieha distribúcia potravinových aj hygienických balíčkov vo viacerých obciach okresu Rimavská Sobota,“ dodal Zimmer. „Do konca tohto mesiaca dostanú ľudia balíčky v ďalších desiatkach obcí po celom Slovensku. Verím, že tento rok sa nám podarí uskutočniť ešte dve podobné distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci,“ uzavrel.

Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

Najviac potravinových balíčkov pôjde do okresu Rimavská Sobota, a to 5 440, nasledujú okresy Spišská Nová Ves, Košice-okolie, Trebišov a päticu okresov s najvyšším počtom potravinových balíčkov uzatvára Kežmarok, vymenovalo ústredie práce. Hygienických balíčkov je najviac vyčlenených pre okres Rimavská Sobota, a to 4 119. Nasledujú okresy Spišská Nová Ves, Košice-okolie, Trebišov a päticu okresov s najvyšším počtom hygienických balíčkov uzatvára Kežmarok.

Potravinové a hygienické balíčky sa distribuujú v rámci európskeho Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý Európska komisia schválila v roku 2014. Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, uzavrelo ÚPSVR.

Ďalšie dôležité správy

Milan Krajniak
Neprehliadnite

Rezort práce podporuje návrh na zavedenie príspevku vo výške 830 eur aj pre štvrté dieťa