Spoločnosť  Snam si chce nákupom podielu vytvoriť priestor na dovoz vodíka z afrického kontinentu do Európy. Snam, ktorý je najväčším prevádzkovateľom plynovodných potrubí v Európe, informoval, že od talianskej energetickej spoločnosti Eni odkúpi 49,9 percentný podiel v sieti plynovodov prepravujúcich alžírsky plyn. Za spomínaný podiel zaplatí 385 miliónov eur.

Sever Afriky by sa mohol stať centrom produkcie zeleného vodíka

Podobne, ako ďalší európski prevádzkovatelia plynovodov, aj Snam modernizuje domácu plynárenskú infraštruktúru s cieľom pripraviť sa na vodík. Firma prevádzkuje väčšinu zásobníkov plynu v krajine a zároveň kontroluje dvadsaťpercentný podiel v Transjadranskom plynovode (TAP), ktorý prepravuje plyn z Azerbajdžanu do Talianska. „Severná Afrika by sa mohla v budúcnosti stať centrom produkcie solárnej energie a zeleného vodíka," povedal šéf firmy Snam Marco Alvera.

Eni zakladá nové spoločné podniky

Na druhej strane, firma Eni pokračuje v odčleňovaní svojich ropných a plynárenských prevádzok do nových spoločných podnikov. Cieľom je zníženie dlhu a zabezpečenie investícií do nízkouhlíkových energií. Taliansko dováža viac než 90 percent z celkovej spotreby plynu. Alžírsky plyn sa na tomto dovoze podieľa približne 30 percent.

Peter Martinka, Veolia
Neprehliadnite

Plyn a paroplynové elektrárne tu budú aj najbližších 20 rokov