Na Slovensku sa vlani realizovalo 17 realitných transakcií za celkovo 516 miliónov eur. Na slovenský trh s nehnuteľnosťami však mala vplyv aj pandémia nového koronavírusu, posunula niektoré stavebné procesy a špekulatívne výstavby. Vyplýva to z výročnej správy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE a daňovo-poradenskej a audítorskej spoločnosti TPA.

Ako vyčíslili poradenské firmy vo výročnej správe, 90 percent všetkých transakcií na slovenskom realitnom trhu sa vlani zrealizovalo ešte v prvej polovici roka. Medziročne objem investícií poklesol o 24 percent. „V rámci segmentov dominovali priemyselné a logistické nehnuteľnosti (49 percent), za nimi nasledovali kancelárske nehnuteľnosti (38 percent),“ vymenoval obchodný riaditeľ CBRE pre Slovensko Ľubor Procházka.

Pandémia ovplyvnila aj globálny realitný trh. Aj napriek tomu, že v rámci trhu s nehnuteľnosťami došlo k poklesu tržieb, naďalej ostáva stabilný. V roku 2020 sa v regióne strednej a východnej Európy preinvestovalo približne 14 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles zhruba o 26 percent. „Rozdiely boli viditeľné hlavne v rámci jednotlivých druhov realít. Najodolnejšími odvetviami boli rezidenčné a logistické nehnuteľnosti, pričom veľkým výzvam čelili hlavne odvetvia hotelierstva a maloobchodu,“ spresnili spoločnosti.

V rámci porovnania krajín bolo minulý rok najstabilnejším trhom Nemecko. Celkový objem transakcií sa tu vyšplhal do výšky 79,27 miliardy eur. „Aj keď v porovnaní s rokom 2019 išlo o pokles o 5,5 percent, celkovo išlo doteraz o druhý najväčší objem investícií v krajine a investori tu plánujú aj naďalej investovať,“ uviedli spoločnosti.

Odborníci predpokladajú, že záujem investorov o oblasť nehnuteľností bude aj naďalej veľký, a to aj z dôvodu nízkych výnosov alternatívnych investičných možností.