Najnovšia makroekonomická prognóza pre Slovensko, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK), naznačila, že slovenská ekonomika sa zotavuje z recesie v roku 2020 a v najbližších troch rokoch Slováci môžu očakávať stabilný ekonomický vývoj s klesajúcimi rozpočtovými deficitmi.

Nízka zaočkovanosť môže byť problém

Ekonomické zotavenie v krátkodobom horizonte môže spomaliť opätovné zhoršenie pandemickej situácie a výkyvy dodávateľských reťazcov na globálnej úrovni majú citeľný dosah hlavne na exportný sektor ťažkého priemyslu.

Vzhľadom na nižšiu zaočkovanosť na Slovensku domáce výdavky budú ešte ovplyvnené vývojom pandémie. Po upokojení zdravotnej situácie je silný predpoklad, že sa silný domáci dopyt obnoví a výdavky domácností a podnikov dobehnú predkrízové úrovne.

COP26: Šéfka EK Ursula von der Leyenová
Neprehliadnite

Európska ekonomika sa dostáva z recesie a mala by rásť, aj vďaka očkovaniu proti covidu-19

Rast v roku 2022 by sa mal zrýchliť aj vďaka verejným investíciám financovaným z Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je súčasťou ozdravného plánu po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU).

Po vlaňajšom prepade slovenskej ekonomiky o 4,4 percenta HDP eurokomisia predpokladá, že slovenská ekonomika dosiahne úroveň produkcie spred pandémie do konca roka 2021 na úrovni 3,8 percenta , a bude pokračovať v raste ročným tempom 5,3 percenta v roku 2022 a 4,3 percenta v roku 2023.

Nižšia ponuka a silný dopyt

Zmeny sa očakávajú v oblasti inflácie. Inflácia v rokoch 2021 a 2022 prudko vzrastie z dôvodu kombinácie nižšej ponuky a silného dopytu, ale potom by sa mala spomaliť.

Ak vlani, počas prvého pandemického roka, bola inflácia na úrovni 2,0 percentá, údaje na tento rok indikujú jej nárast na 2,8 percenta , v roku 2022 by aj vinou vyšších cien energií mohla dosiahnuť stav 4,3 percenta a v roku 2023 opätovne klesnúť na 2,2 percenta .

česká koruna
Neprehliadnite

Inflácia v zahraničí dosahuje historické maximá, vysoké čísla hlásia Česko, Nemecko aj USA

Podobne ako v celej EÚ aj Slovensko po postupnom uvoľňovaní protipandemických opatrení v roku 2021 zaznamenáva pohyby na trhu práce. Očakáva sa, že zamestnanosť sa tohto roku zvýši o 0,3 percenta a miera nezamestnanosti dosiahne 6,8 percenta (mierny nárast voči vlaňajšku - 6,7 percenta ). Na budúci rok však podľa odhadov EK miera nezamestnanosti klesne na 6,4 percenta a v roku 2023 na 5,6 percenta .

Komisia upozornila, že isté sektory slovenskej ekonomiky už teraz čelia nedostatku pracovnej sily, keď  nedostatočná kvalifikácia zamestnancov znižuje mieru dostupnosti ponúk pracovnej sily. Očakáva sa zrýchlenie rastu miezd podľa tempa, akým sa zužuje trh práce, čo však povedie k vyššej miere inflácie.

Deficit ešte porastie

EK očakáva, že súhrnný deficit SR sa zvýši z úrovne 5,5 percenta HDP v roku 2020 na 7,3 percenta v roku 2021, čomu dopomohli aj protipandemické vládne opatrenia vrátane schém skráteného pracovného času, výdavkov na zdravotníctvo a podpory pre vybrané sektory ekonomiky.

Napriek tomu očakávaný deficit je výrazne nižší ako v prijatom rozpočte na rok 2021, a to v dôsledku vyšších daňových príjmov v dôsledku oživenia ekonomiky (najmä DPH a daň z príjmu právnických osôb).

peniaze, euro, eurá
Neprehliadnite

Slovensko malo vlani v porovnaní s priemerom EÚ nižší rast deficitu a dlhu, zverejnila vláda

V roku 2022 sa deficit očakáva na úrovni -4,2 percenta HDP vďaka silnejšiemu hospodárskemu rastu a postupnému rušeniu dočasných podporných opatrení zavedených počas pandémie. Odhaduje sa, že pokles deficitu bude pokračovať a v roku 2023 sa dostane na úroveň -3,2 percenta HDP.

Komisia odhaduje, že daňové príjmy na Slovensku by mali rásť zhruba v súlade s rastom HDP, pričom vládne  výdavky sa od podpory núdzových opatrení súvisiacich s pandémiou posunú smerom k zelenej a digitálnej transformácii hospodárstva.

Vrchol súhrnného pomeru vládneho dlhu k HDP sa očakáva v tomto roku, na úrovni 61,8 percenta , potom by mal nastať postupný pokles - 60 percenta v roku 2022 a 59,1 percenta v roku 2023. Tomuto stavu by malo dopomôcť zmiernenie deficitov primárneho rozpočtu, ako aj silný nominálny rast HDP a trvalo nízke úrokové sadzby.

Ilustračná snímka
Neprehliadnite

Slovensko v číslach: Deficit nových áut zdražuje jazdené vozidlá