Výsledky slovenského zdravotníctva zaostávajú za západoeurópskymi zdravotnými systémami ako aj voči okolitým stredoeurópskym krajinám. V Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na rok 2023 to priznáva Ministerstvo financií SR. Upozorňuje na to, že podobne ako vo vyspelých krajinách výdavky na zdravotníctvo rastú výraznejšie ako slovenská ekonomika.

V materiáli, ktorý vláda každoročne zasiela Európskej komisii, rezort financií vyzdvihuje výrazné zvýšenie mzdového ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, ako aj zvýšenie finančných zdrojov pre ambulantnú starostlivosť. Pozornosť upriamuje aj na novelu liekovej legislatívy, ktorou sa má podporiť vstup inovatívnych liekov na slovenský trh. Kľúčovým opatrením pre zefektívnenie financovania v sektore je podľa ministerstva financií pokračovanie zavádzania DRG mechanizmu a optimalizácia siete nemocníc.

Na konci minulého roka začal rezort zdravotníctva s realizáciou prvej fázy kategorizácie nemocníc. V zdravotníctve sa podľa materiálu od tohto roku zavádzajú aj dôležité systémové zmeny v regulácii verejného zdravotného poistenia. V rámci plánu obnovy a odolnosti sa odštartovali prvé kroky na podporu všeobecnej ambulantnej starostlivosti formou príspevkov pre ambulancie. Na zlepšenie infraštruktúry v zdravotníctve boli vlani schválené plány na výstavbu nových nemocníc. „V oblasti dlhodobej starostlivosti sa pozornosť venuje zvyšovaniu kvality služieb cez reformu dohľadu nad ich poskytovaním, ale navyšujú sa aj zdroje na budovanie kapacít a adekvátnejšiu úhradu za poskytované služby zdravotnými poisťovňami," uvádza sa v národnom programe reforiem.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach 15. decembra 2022. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Reforma nemocníc je unáhlená. Umierať budú ľudia, ktorí by nemuseli, tvrdí Peter Juhász