Po takmer sedemdesiatich rokoch sa definitívne končí história výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Slovalco pritom patrí medzi najekologickejšie hlinikárne nielen v Európe, ale aj celosvetovo. Odstavením výroby bude Európa a Slovensko nútené zaobstarať hliník z krajín ako Rusko či Čína, v ktorých má výroba hliníka zásadne negatívnejšie dopady na životné prostredie.

Výsledok nečinnosti vlády

Odstavenie ekologickej výroby je podľa tlačovej správy výsledkom nečinnosti vlády Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva životného prostredia SR a bývalého ministra financií Igora Matoviča. Tí počas posledných rokov blokovali prijatie novely Zákona 414/2012, ktorá by upravila výšku kompenzácií pre energeticky náročné podniky na úroveň iných priemyselných krajín EÚ.

Ide pritom o finančné prostriedky, ktoré Slovensko prakticky dostáva od EÚ a môže ich vynaložiť len na jasne zadefinované účely, vrátane kompenzácií. Nejde tak o peniaze daňových poplatníkov či mimoriadnu pomoc, ale o dlhodobú systematickú podporu a ekologizáciu priemyslu.

„Slovalco mohlo uzatvoriť dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie v čase, keď sa slovné spojenie energetická kríza nikde nespomínalo, a mohlo by tak svoje produkty s nízkou uhlíkovou stopou dodávať svojím zákazníkom aj naďalej," hovorí generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý.

Je potrebné upraviť schému podpory

Firma pôvodne prevádzkovala 226 elektrolýznych pecí, v ktorých však výrobu postupne utlmovala a v auguste 2022 sa rozhodla ponechať v chode iba posledných 10 pecí, ktoré by uľahčili reštart v prípade schválenia spomínanej novely. Nakoľko novela nebola dodnes prijatá, firma sa rozhodla definitívne odstaviť zostávajúce pece.

Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa bude fabrika udržiavať technológiu v takom stave, aby ju bolo možné opätovne spustiť. To však bude podnik stáť niekoľko miliónov eur ročne a náklady na reštart 226 pecí sa odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Predvídateľné, stabilné a dostatočné riešenie kompenzácie nepriamych nákladov CO2 je preto nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek diskusie o reštarte.

„Aby sme mohli pristúpiť k reštartu výroby, je potrebné, aby parlament urýchlene schválil novelu Zákona 414/2012 v znení, v akom ju do parlamentu predložil poslanec J. Karahuta," vysvetľuje Milan Veselý.

„Na základe takto schváleného zákona je potom ešte potrebné upraviť už existujúcu schému podpory tak, aby si štát chránil existujúce špičkové ekologické technológie."

Fabrika ponúka nadštandardné odstupné

Slovalco sa postupne rozlúči so zamestnancami, ktorých pozície s procesom výroby primárneho hliníka priamo súviseli.

„Veľmi nás to mrzí, odchádzajú od nás vysoko kvalitní ľudia, ktorí dokázali vybudovať špičkovú fabriku na úrovni najlepších svetových technologických a environmentálnych parametrov," uzatvára Veselý. Zamestnancom ponúka fabrika nadštandardné odstupné, pre tých najdlhšie zamestnaných až vo výške 17 mesačných platov.

Spoločnosť Slovalco bude po odstavení výroby primárneho hliníka prevádzkovať pretavovacie centrum na spracovanie procesného hliníkového odpadu, ktoré Slovalco uviedlo do prevádzky v júni predchádzajúceho roka.

Ďalšie dôležité správy

Hlinikáreň
Neprehliadnite

Slovalco s reštartom výroby primárneho hliníka v budúcom roku nepočíta