P. Ďurček skonštatoval, že systém funguje dobre. Cena je podľa neho nevýhodná najmä pre nízky počet kilometrov, z ktorých sa vyberá mýto.

„Systém je vysúťažený pre takmer 18-tisíc kilometrov ciest, ktoré máme na Slovensku. Tie cesty všetky sú pokryté tým systémom, ale mýto sa vyberá len zhruba na 2 300 kilometroch ciest. Čiže tam treba asi hľadať príčinu, že ten systém nie je úplne najlacnejší,“ podotkol.

So SkyTollom sa podľa jeho slov rokuje o znížení cien viac ako rok. „SkyToll požaduje opciu na ďalších päť rokov výmenou za lepšie podmienky,“ priblížil P. Ďurček s tým, že to nie je prijateľné. „V súčasnej dobe ťažko my môžeme donútiť SkyToll k tomu, aby znížil cenu, pokiaľ sa to nevymení napríklad za opciu na ďalšie obdobie, ale na to asi nie sme pripravení. Asi by bolo výhodnejšie vysúťažiť nový systém,“ dodal.

Vláda v stredu vzala na vedomie výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola zameraná na mýtny systém. Systém distribúcie príjmov z mýta podľa NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, teda aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy prispievali významnou mierou na ich výstavbu a údržbu.

Výsledky kontrolnej akcie hovoria o tom, že celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 miliardy eur. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 45 percent. NKÚ to považuje za nedostatočné naplnenie zmyslu existencie mýtneho systému.

NKÚ v správe tiež upozornil na riziko, že v prípade výrazného zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z Európskej únie Slovenská republika nebude mať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové investície do cestnej infraštruktúry. NKÚ zároveň na základe výsledkov kontroly požiadal políciu o prešetrenie zistených skutočností.