Sadzba poistného na starobné poistenie by sa mohla znížiť o 0,5 percenta na každé nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady SR predložil nezaradený poslanec Martin Čepček. Účinnosť novely navrhuje od 1. mája 2023.

Podľa Čepčeka bolo zvýšenie daňového bonusu na dieťa pozitívne. Napriek tomu nemajú rodičia s viacerými deťmi, ktorí nemajú nadštandardné príjmy, možnosť uplatnenia si daňového bonusu v plnej výške.

„Z uvedeného dôvodu je potrebné zakotvenie ďalších mechanizmov, ktoré budú smerovať k podpore viacdetných rodín. Prijatím predloženého návrhu zákona sa dosiahne zvýšenie čistých príjmov rodičov nezaopatrených detí," uvádza sa v dôvodovej správe.

Predkladaný návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. K návrhu má pripomienku Ministerstvo financií SR, podľa ktorého nie je jasné, akej konkrétnej sadzby sa znižovanie o 0,5 percenta týka. Ako uviedlo MF SR, môže ísť o vplyv 120 až 250 miliónov eur ročne. Rezort žiada uviesť a zdôvodniť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy na tri nasledujúce rozpočtové roky. Musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov, respektíve znížených príjmov.

Ďalšie dôležité správy

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar
Neprehliadnite

Zachar: Poplatky a zdravotné pripoistenie urobia zdravotnú starostlivosť vzácnejšou