Spoločnosti Romgaz a SOCAR podpísali v Bukurešti memorandum o porozumení. Obe spoločnosti sa dohodli na vypracovaní štúdie, ktorá sa bude zaoberať realizovateľnosťou projektu, ktorý by zahŕňal závod na skvapalnený zemný plyn, závod na opätovné splyňovanie a ďalšie zariadenia potrebné na prepravu plynu z Kaspického mora.

V septembri prišli prevádzkovatelia plynárenských sietí Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska s návrhom na prepravu dodatočných dodávok zemného plynu, ktoré prisľúbil Azerbajdžan do Európy.

Rumunsko ťaží necelých 90 percent potrebného plynu lokálne prostredníctvom štátneho producenta Romgaz, ropnej a plynárenskej skupiny OMV Petrom a taktiež spoločnosti Black Sea Oil & Gas (BSOG).

Rumunské zásobníky zemného plynu boli naplnené nad plánovanú kapacitu vo výške 80 percent. Spoločnosť BSOG, ktorá je kontrolovaná súkromnou kapitálovou spoločnosťou Carlyle Group (CG.O), spustila začiatkom tohto roka prevádzku plynovej platformy na mori v rumunských vodách Čierneho mora.

Ďalšie dôležité správy