Ročná suma, ktorú štát pracujúcim nezdaňuje, sa od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýši. Dôvodom je razantnejší nárast súm životného minima, na ktoré je nezdaniteľná časť základu dane naviazaná.

Suma životného minima na plnoletú fyzickú osobu od júla tohto roka stúpne o 14,7 percenta na 268,88 eura. Ročná nezdaniteľná suma, ktorá tvorí 21-násobok výšky životného minima, tak na rok 2024 vzrastie na 5 646,48 eura. Oproti tomuto roku ide o nárast o 723,66 eura.

Nárast ročnej nezdaniteľnej sumy takmer o 724 eur zvýši zamestnancom mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane približne o 60 eur. Zamestnancom sa tak zníži daň z príjmu, respektíve zvýši čistý mesačný príjem zhruba o 11,50 eura mesačne. V ročnom vyjadrení tak budú mať čistý príjem vyšší o 137,50 eura. Samostatne zárobkovo činné osoby pocítia zvýšenie nezdaniteľnej sumy na rok 2024 až v roku 2025, pri podaní daňového priznania za rok 2024. Ich daň z príjmu za rok 2024 klesne o 137,50 eura.

Mechanizmus zvyšovania súm životného minima sa od apríla tohto roka zmenil. Sumy životného minima sa po novom zvyšujú koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú začiatkom februára schválil parlament.

Do konca marca tohto roka sa životné minimum zvyšovalo o koeficient rastu čistých peňažných príjmov alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov bol nižší.

Ďalšie dôležité správy

Jasmine McCallová
Neprehliadnite

Má 31 rokov a pasívny príjem 105-tisíc dolárov mesačne. Podnikateľka sa podelila o svoj príbeh