Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) po kontrole s názvom Spotrebiteľské práva občana prijali opatrenia. S niektorými závermi Najvyššieho kontrolného úradu SR však rezort hospodárstva nesúhlasí. Vyhodnotí stratégiu spotrebiteľskej politiky, ale novú nechystá, lebo je podľa vlastných slov v programovom vyhlásení. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.

S niektorými odporúčaniami sa rezort stotožňuje

Priblížila, že NKÚ urobil uvedenú kontrolu od 25. augusta do 14. decembra. Išlo o výkonnostnú kontrolu. Po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami a odporúčaniami NKÚ sa podľa slov hovorkyne prijali opatrenia na úrovni ministerstva hospodárstva aj SOI, ktorých plnenie má byť NKÚ preukázané do konca novembra. Pavlusík reagovala, že s niektorými odporúčaniami, ako sú napríklad lepšia práca s údajmi, intenzívnejšie využívanie informačno-komunikačných technológií v podmienkach SOI či sprehľadnenie interných procesov, sa stotožňujú.

„Niektoré zistenia, ako napríklad uplatniteľnosť alternatívneho riešenia sporov (ARS) medzi spotrebiteľmi, nie sú podľa nášho názoru výstižne reflektované, pretože ich hodnotenie len na základe štatistických dát nemusí byť dostatočné,“ oponovala Pavlusík. Uviedla, že k zavedeniu systému ARS uskutočnilo MH všetky opatrenia v rámci Stratégie spotrebiteľskej politiky SR na roky 2014 až 2020. Dodala, že ministerstvo hospodárstva venuje pozornosť rozvíjaniu spolupráce medzi subjektmi ARS a zabezpečuje aj informačno-propagačné kampane.

Hovorkyňa ďalej reagovala, že ministerstvo hospodárstva sa bude s vedením SOI bližšie zaoberať jej personálnym zabezpečením. „Za enormný nárast agendy SOI v posledných rokoch nezodpovedá len rezort hospodárstva, ale tento trend podporujú v zásade všetky rezorty,“ odôvodnila Pavlusík. Doplnila, že sa tiež výrazne znížil počet zamestnancov SOI v dôsledku personálnej politiky bývalého vedenia. Preto sa súčasné vedenie ministerstva hospodárstva podľa slov hovorkyne týmto intenzívne zaoberá.

Stratégia spotrebiteľskej politiky

Predstaviteľka ministerstva hospodárstva priblížila tiež, že posledná národná stratégia- Stratégia spotrebiteľskej politiky na roky 2014 - 2020 bola platná do konca roku 2020. Reagovala na zistenie NKÚ, podľa ktorého ministerstvu hospodárstva aj inšpekcii chýba strategický dokument spotrebiteľskej politiky, ktorý by reagoval na aktuálne zmeny správania sa predajcov aj spotrebiteľov. Odôvodnila, že pokiaľ ide o súčasné a budúce smerovanie spotrebiteľskej politiky, SR sa hlási k prioritným oblastiam oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade EÚ, nového programu pre spotrebiteľov z 13. novembra 2020 s názvom Posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy.

Hovorkyňa uzavrela, že ministerstvo hospodárstva pripravilo návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa a návrh nového zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré sú v súčasnosti prerokúvané poradnými orgánmi vlády.

Ďalšie dôležité správy

Spotrebitelia využívajú nakupovanie cez e-shopy na rôznych zariadeniach.
Neprehliadnite

Na podnikateľov sa valí ďalšia záťaž. Cieľom novej smernice EÚ je lepšie ochrániť spotrebiteľa