Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude môcť leteckým dopravcom poskytnúť príspevok v civilnom letectve na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Počíta s tým návrh zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne rezortu dopravy, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o právnej norme rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela zákona predstavuje právny základ na zabezpečenie čiastočnej kompenzácie pre týchto dopravcov. Rezort dopravy poukázal v dôvodovej správe na skutočnosť, že na Slovensku bol vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných letov a aj napriek zrušeniu zákazu sa vo všeobecnosti situácia leteckých dopravcov nezlepšovala. Opatrenia v súvislosti s pandémiou tak podľa MDV mali zásadný vplyv na fungovanie podnikov vrátane leteckých dopravcov.

lietadlo
Neprehliadnite

Ako zmenila pandémia leteckú dopravu? Formujú ju tieto tri trendy

„V dôsledku prijatých opatrení došlo od marca 2020 k značnému poklesu prevádzkových výkonov leteckých dopravcov. V prípade niektorých leteckých dopravcov išlo o pokles v počte prepravených cestujúcich aj o viac ako 80 percent,“ podotkol rezort dopravy s tým, že ani prognózy týkajúce sa počtu letov nie sú pre oblasť civilného letectva na najbližšie obdobie veľmi priaznivé.

Leteckí dopravcovia tak môžu mať podľa MDV vážne problémy s výpadkom príjmov, následne aj s nedostatkom likvidity, a ohrozená môže byť ich samotná existencia.

V novele zákona preto rezort dopravy navrhol nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie. Príspevok v civilnom letectve na nový účel bude v súlade s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc možné poskytnúť len na základe schválenej schémy štátnej pomoci.

Príspevok má poskytovať ministerstvo zo svojej rozpočtovej kapitoly. Vplyv na výdavky verejnej správy podľa predloženého materiálu v tomto roku predstavuje 3 milióny eur.

dubai
Neprehliadnite

Dobré správy pre milovníkov Dubaja, Smartwings otvára pravidelnú linku z Bratislavy