Integrovaný regionálny operačný program (IROP) by mal byť jednoduchší a rýchlejší. Do konca tohto roka totiž treba vyčerpať 109 miliónov eur, inak Slovensko o tieto prostriedky príde. V pondelok na tlačovej konferencii to uviedla ministerka pre investície Veronika Remišová. Tento operačný program prešiel pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) od začiatku októbra. Remišová priblížila, že sa z neho financujú rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, cyklotrasy, budovanie komunitných centier, podpora nemocníc, materských škôl či zelenej infraštruktúry. V tomto programovom období mal operačný program k dispozícii 1,7 miliardy eur, pričom z neho zostáva vyčerpať ešte 1,25 miliardy eur. „Ale do 31. decembra tohto roku musíme vyčerpať 109 miliónov eur, pretože ináč o tieto peniaze prídeme," upozornila Remišová.

IROP bol podľa nej jeden z najhoršie manažovaných programov. Poznamenala, že tam bola nastavená veľmi komplikovaná štruktúra. „Toto bol operačný program, v ktorom boli jedny z najdlhších lehôt od podania žiadosti až po rozhodnutie. V oblasti kultúry to bolo 1 320 dní, v oblasti ciest a cyklociest 470 dní, v oblasti zdravotníctva 360 dní," vyčíslila. Veľmi dlho podľa nej trvá aj proces verejného obstarávania a dĺžka kontroly. Aktuálne treba skontrolovať 430 verejných obstarávaní.

Na snímke zrekonštruovaná cesta II/547 a priepust v lokalite Gregorov prameň v smere z Košíc na Veľký Folkmár 7. septembra 2020. Košický samosprávny kraj vyčlenil na túto rekonštrukciu takmer 343 000 eur, zhotoviteľom je spoločnosť EUROVIA SK, a.s. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Bezpečnejšie cesty prvej triedy zaplatia eurofondy

Na zjednodušenie a zrýchlenie eurofondov v tomto programe sa má zaviesť viac ako 40 opatrení. Zjednodušenie sa týka verejného obstarávania, odborného hodnotenia a overovania výdavkov. Zavádza sa krízový manažment tohto operačného programu, zjednodušujú sa príručky k verejnému obstarávaniu, zjednodušuje sa vykazovanie, podporiť sa má dištančné odborné hodnotenie z domu, zaviesť sa majú tiež vzorové dokumenty a urýchliť administratíva. Pri zjednodušení vykazovania predpokladá Remišová úsporu času 30 percent pre prijímateľov. Problémom bol podľa nej aj počet kontrol verejného obstarávania, ktoré realizoval riadiaci orgán. Zdôraznila, že niektoré kontroly trvali tri až štyri mesiace. "Teraz zavádzame jednu kontrolu a mali by sme v tom časovom pláne usporiť až šesť mesiacov," podotkla.

Výsledkom opatrení pre IROP má byť odbúranie zbytočnej byrokracie, jednoduchšie čerpanie a skrátenie procesov verejného obstarávania o tri až šesť mesiacov. „Toto je zjednodušenie, ktoré sa týka regionálneho operačného programu, ale v najbližších týždňoch prídeme s veľkým zjednodušením, ktoré sa bude týkať celých eurofondov v novom programovom období," avizovala Remišová.