Projekt OnkoAsist má zabezpečiť efektívny systém cesty onkologického pacienta od príznakov až k liečbe, vrátane skríningu. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 10,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Realizáciu tohto projektu odsúvajú žiadosti záujemcov o vysvetlenie v obstarávaní a financovanie ohrozené končiacim sa programovým obdobím. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Veronika Daničová.

„Vychádzajúc zo skúseností z obdobných projektov som presvedčený, že finálna hodnota diela OnkoAsist môže byť nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky,“ zdôraznil riaditeľ centra Peter Lukáč. Zároveň sú podľa neho pre centrum stále významné pripomienky odborníkov v oblasti onkológie, verejného zdravotníctva a informačných technológií so zameraním sa na dátovú analytiku a optimalizáciu procesov. „Plne si uvedomujeme význam a závažnosť a preto podporujeme transparentnú komunikáciu," povedal.

Lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní sa predĺžila do konca júna tohto roka, pričom ide už o štvrté predĺženie. „Predpokladaná hodnota zákazky zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola stanovená verejným prieskumom, pričom pozvánku dostalo viac ako päťsto hospodárskych subjektov," tvrdí centrum.

Suma 10,9 milióna eur je zložená z troch častí, hodnota diela tvorí 42 percent hodnoty zákazky. Druhú časť v sume takmer 4,39 milióna eur predstavujú služby na podporu prevádzky na päť rokov po uvedení diela. Tretia časť hodnoty zákazky vo výške 1,94 milióna eur nie je nárokovateľná a bude sa podľa centra zdravotníckych informácií čerpať v prípade potreby na rozvoj.

Ďalšie dôležité správy

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v Bratislave 10. júla 2020. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

NKÚ upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve, poukazuje na nepresnosť dát v rezorte