Projekt logistického a priemyselného parku pri Košiciach je o krok bližšie k získaniu štatútu významnej investície. Spoločnosť Glip Košice, ktorej akcionármi sú Košický samosprávny kraj (60 percent) a spoločnosť Interport Partners Group (40 percent), na svojom valnom zhromaždení odsúhlasila zmeny v orgánoch spoločnosti a obaja akcionári sa dohodli na novej strategickej spolupráci. Informoval o tom Košický samosprávny kraj.

Tisíce nových pracovných miest

„Teším sa, že na tomto valnom zhromaždení sa všetci akcionári dohodli na novej strategickej spolupráci. Týka sa to rozvoja územia budúcej strategickej zóny Glip Košice, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prekladiska spoločnosti Interport Košice a susediaceho areálu U.S. Steel Košice. Spoločnosť Glip Košice stojí pred veľkou výzvou, aby sa logistický a priemyselný park na celkovej rozlohe až 630 hektárov podarilo zaradiť do katalógu strategických území aj na úrovni vlády Slovenskej republiky. Splnenie tohto strategického cieľa môže totiž nášmu kraju priniesť potenciál až 10-tisíc nových pracovných miest, pričom sa počíta s prekládkou tovarov s maximálnou kapacitou až 80-tisíc kontajnerov za rok,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

V prípade úspešnosti tohto procesu spoločnosť Glip Košice v prvom kroku pristúpi k výkupu predmetných pozemkov v budúcej priemyslovo-vedecko-výskumnej zóne.

Výhodná poloha a dopravné spojenia

Počíta sa s tým, že strategický partner z oblasti najmodernejšej výroby, výskumu, vývoja a logistiky následne vybuduje kompletnú infraštruktúru a vznikne tak zóna, ktorá bude spĺňať všetky parametre územia nadregionálneho významu.

Vďaka výhodnej polohe a dokonalému napojeniu na leteckú, diaľničnú i železničnú dopravu ukrajinského i európskeho rozchodu to vytvorí významný impulz pre ďalší rast ekonomického potenciálu Košického kraja.

Spoločnosť Interport Partners Group ako menšinový akcionár spoločnosti Glip Košice deklarovala, že má zaistené financie vo výške 55 miliónov eur, ktoré v následujúcich troch rokoch investuje do prekladiska Interport Košice, čo je v podstate úspešný začiatok investičného procesu do vyššie uvedeného územia.

Dlhotrvajúci ekonomický dopad

Celková výška predpokladanej investície po jeho dokončení sa odhaduje až na 3,5 miliardy eur. Tieto investície by sa mali realizovať v následujúcich 10-15 rokoch. Predpoklad je, že na rozvoji územia Glip Košice sa budú podieľať okrem Košického samosprávneho kraja a spoločnosti Interport Partners Group aj mnohé ďalšie významné spoločnosti z oblasti developmentu a investmentu.

Ekonomický dopad do regiónu východného Slovenska s väzbou na trhy Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska, Česka, ale i celej Európskej únie by v prípade úspechu tohoto projektu bol nielen veľký a dlhotrvajúci.

Keďže strategický park má následný kľúčový vplyv na hospodársky rast a konkurencieschopnosť celého regiónu, je v záujme KSK vyvinúť maximálne úsilie, aby sa tento projekt mohlo čím skôr realizovať.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke zľava riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Peter Bilčak, predseda KSK Rastislav Trnka, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková a generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVEZ SR Lucia Kišš počas tlačovej konferencie v Košiciach v pondelok 5. decembra 2022. Štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková navštívi v dňoch 5. a 6. decembra KSK.
Neprehliadnite

Košický samosprávny kraj vyčlenil milióny eur pre Program obnovy krajiny