Sieť ProCare a Svet zdravia sa so zdravotníckou sieťou Agel dohodla na predaji piatich zariadení banskobystrického regiónu – nemocníc v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliník v Žiari nad Hronom a vo Zvolene, ktoré zamestnávajú spolu 700 pracovníkov.

AGEL prevádzky prevezme až po schválení Protimonopolným úradom SR. Definitívne by sa tak malo stať do konca roka 2022. Výšku transakcie sa strany rozhodli nezverejniť.

Optimalizácia nemocničnej siete

Táto transakcia je známkou, že po schválení reformy nemocničnej siete dochádza v slovenskom zdravotníctve k preskupovaniu vlastníctva na regionálnej úrovni. Z pohľadu dlhodobej perspektívy bude poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti závislé na regionálnej koncentrácii a komplexnosti, čo znamená, že skupina Agel si transakciou posilní svoje postavenie v okolí Zvolena, čo spolu so zariadeniami v Leviciach a Krupine vytvorí silný regionálny klaster. Ten by mal v rámci proklamovanej reformy nemocničnej siete zabezpečiť lepšiu dlhodobú perspektívu pre všetky zahrnuté pracoviská a ich zamestnancov.

Naopak, Penta ostáva pôsobiť v regiónoch západného a východného Slovenska, kde vidí príležitosti na posilnenie a významné investičné projekty. Už pred časom investičná skupina ohlásila ambíciu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti vybudovať nové nemocničné pracoviská v Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi, Humennom, Michalovciach a Topoľčanoch.

„Sme presvedčení, že toto riešenie prispeje k stabilizácii ich regionálnej pozície v budúcnosti. Našou prioritou ostáva prevádzka nemocníc a polikliník v regiónoch západného, východného a južného Slovenska, kde vidíme ďalšie príležitosti rastu a významné investičné projekty," uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

,,V Bratislave okrem dostavby Nemocnice Bory plánujeme nové akvizície v ambulantnom sektore a sektore jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Vďaka nim by sme rozšírili portfólio našich služieb vo vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti. O všetkých týchto projektoch sa bude priebežne rozhodovať počas tohto roka 2022,“ dodal Čuha.

Zvyšovanie kvality služieb

Skupina Agel v zdravotníctve pôsobí už viac ako 30 rokov. Na Slovensku aj v Česku prevádzkuje takmer tri desiatky zdravotníckych zariadení, centrá excelentnosti, špecializované kliniky, centrá, realizujeme aj vývoj a výskum, ako aj vzdelávanie, rôzne študijné programy. Zabezpečuje tiež všetky primárne aj obslužné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

„Prioritou Agelu je  cielenými investíciami do modernizácie, medicínskeho a technologického vybavenia, do rozvoja odborného a ošetrovateľského personálu  zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre pacienta. Prevzatie pätice zdravotníckych zariadení v rámci regiónu stredného Slovenska je z našej strany logickým krokom v tejto snahe s cieľom využiť ich potenciál tak medicínsky ako aj personálny,“ uviedol predseda predstavenstva Agel Michal Pišoja.

Ďalšie dôležité správy

Vizualizácia novej nemocnice v Humennom
Neprehliadnite

Penta chce v Humennom postaviť novú nemocnicu po vzore Bratislavy a Michaloviec