Ten, kto príde do Nemecka a nebude mať prácu, bude mať nárok na príspevok od štátu až po piatich rokoch. Snem to vysvetľuje tým, že má na príspevok nárok len ten, kto v krajine žije, pracuje a platí dane. Občania EÚ, ktorí v Nemecku predtým nikdy nepracovali a sú závislí od sociálnych dávok, sa majú pre pomoc obrátiť na svoju krajinu.

Krátkodobú pomoc má poskytnúť peňažná podpora, poskytovaná po dobu najviac jedného mesiaca. Žiadatelia tak môžu dostať príspevok na výživu, ubytovanie alebo na cestu späť do svojej krajiny. Rovnako sa má zlepšiť komunikácia medzi úradmi, aby príspevky nedostávali nepovolané osoby.

Opozícia zavedenú päťročnú lehotu odmieta. Strana Zelených sa zasadzuje o to, aby mali všetci občania EÚ v Nemecku už po štyroch mesiacoch nárok na plnohodnotný systém sociálnych príspevkov. Doteraz mali prisťahovalci z EÚ nárok na finančnú výpomoc po šiestich mesiacoch pobytu v Nemecku.