Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci ,,de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022.

Návrh zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorý to má umožniť, v stredu schválila vláda. Navrhuje zároveň, aby parlament právnu normu prerokoval v tzv. zrýchlenom režime.

Vplyv na fungovanie podnikov

Návrh zákona predstavuje právny základ, ktorý umožní ministerstvu poskytnúť finančný príspevok na pokrytie časti nekrytých fixných nákladov aj v roku 2022.

Poskytnutie príspevku v roku 2022 bude po splnení podmienok možné na základe platnej a účinnej schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia covid-19 a na základe schválenej zmeny schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v cestovnom ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia covid-19.

Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík a vľavo podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič
Neprehliadnite

Vláda odklepla 500 eur pre seniorov. Matovič dúfa, že návrh prejde aj parlamentom

MDV v dôvodovej správe poukázalo na to, že opatrenia prijaté SR vo vzťahu k ochoreniu covid-19 majú zásadný vplyv aj na fungovanie subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, ktoré čelia náhlemu nedostatku až nedostupnosti likvidity počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

,,Povinnosť zatvoriť určité prevádzky alebo inak obmedziť ich činnosť viedla v prípade mnohých subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu k strate príjmu," podotkol rezort dopravy.

Peniaze sa vyplácajú spätne

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej negatívneho vplyvu na ekonomickú činnosť subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu je tak podľa MDV potrebné upraviť obdobie, v ktorom bude možné poskytovať štátnu pomoc, na obdobie do 31. decembra 2022.

Príspevok by sa mal poskytovať na krytie fixných nákladov aj v roku 2022, keďže príspevok sa vypláca spätne, čím sa vykryje obdobie posledných mesiacov roka 2021.

,,Možno predpokladať, že subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu budú v prvom štvrťroku 2022 významne postihnuté pandémiou a bude potrebné pokryť ich straty a fixné náklady," skonštatoval rezort dopravy.

Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu 18. novembra 2021 Európska komisia (EK) prijala zmenu tzv. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19. Tým sa predĺžila možnosť poskytovať štátnu pomoc z 31. decembra 2021 do 30. júna 2022.

ilustracia, mrakodrap
Neprehliadnite

Krajina, kde e-commerce neovláda Amazon a najväčšou obavou je Big Tech