Priemyselná produkcia (PP) v júni medziročne vzrástla o 13,7 percenta, pričom tempo rastu sa v porovnaní s minulým mesiacom znížilo o tretinu. Napriek tomu sa jej podarilo prekonať o 4,1 percenta už aj úroveň produkcie z júna 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Na celkovom raste produkcie v júni tohto roka sa najvýznamnejšie podieľal rast výroby kovov a kovových konštrukcií (o 40,3 percenta), pričom táto zložka priemyslu dosahuje rasty už od októbra 2020. K pozitívnym výsledkom prispela aj výroba strojov a zariadení (o 23,5 percenta) a výroba výrobkov z gumy a plastu (o 18,5 percenta). Tieto tri odvetvia produkovali v júni výrazne vyššie hodnoty ako pred pandémiou (ako v júni 2019), najvýraznejšie sa posunula výroba kovov, ktorá bola o 13 percent vyššia ako pred dvoma rokmi.

Thomas Schäfer, šéf značky a spoločnosti Škoda Auto
Neprehliadnite

Škoda Auto síce brzdia čipy a nevyrába, po koronakríze už ale strojnásobila zisk

Vyššiemu medziročnému rastu celkovej produkcie zabránil medziročný pokles vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,7 percenta. Súčasne rast priemyslu v porovnaní s minulým rokom pribrzdilo zníženie výroby základných farmaceutických výrobkov (o 29,6 percenta) a v ťažbe a dobývaní (o 5,5 percenta).

V súhrne za prvých šesť mesiacov tohto roka vzrástla PP medziročne o 19,3 percenta, najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 30,3 percenta), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 25,8 percenta), výrobe strojov a zariadení (o 27,2 percenta), dodávke elektriny a plynu (o 14,4 percenta) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 16,1 percenta). Produkcia klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 9,3 percenta).