Priemerné ceny elektriny aj plynu v Európskej únii sa v 1. polroku 2022 prudko zvýšili.

Podľa Eurostatu sa priemerné ceny elektriny pre domácnosti v EÚ v 1. polroku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zvýšili z 22 eur za 100 kilowatthodín (kWh) na 25,3 eura za 100 kWh. A priemerné ceny plynu vzrástli zo 6,4 eura za 100 kWh na 8,6 eura za 100 kWh.

Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu v Únii výrazne stúpli v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine.

Vplyv daní a odvodov na konečné účty za elektrinu a plyn pre domácnosti v EÚ sa pritom v prvej polovici 2022 výrazne znížil, keďže členské štáty zaviedli vládne príspevky a dotácie na zmiernenie vysokých nákladov na energie. Konkrétne, v porovnaní s 1. polrokom 2021 sa podiel daní na účte za elektrinu znížil z 39 percent na 24 percent a na účte za plyn z 36 percent na 27 percent.

Ceny elektriny v Európe

Eurostat uviedol tiež, že ceny elektriny v prvom polroku vzrástli vo všetkých členských štátoch okrem piatich. Najväčší nárast vyjadrený v národných menách zaznamenalo Česko (62 percent) nasledované Lotyšskom (59 percent) a Dánskom (57 percent). K poklesu cien elektriny pre domácnosti došlo v Holandsku (-54 percent), Slovinsku (-16 percent), Poľsku (-3 percentá), Portugalsku a Maďarsku (v oboch o -1 percento). Poklesy v Holandsku, Slovinsku a Poľsku súviseli s vládnymi dotáciami a kvótami, zatiaľ čo v Maďarsku sú ceny regulované.

Priemerné ceny elektriny pre domácnosti v prvom polroku 2022 boli najnižšie v Holandsku (5,9 eura za 100 kWh), Maďarsku (9,5 eura) a Bulharsku (10,9 eura) a najvyššie v Dánsku (45,6 eura), Belgicku (33,8 eura), Nemecku (32,8 eura) a Taliansku (31,2 eura).

Ceny plynu skokovo vzrástli

Ceny plynu vzrástli takmer vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorých údaje mal Eurostat k dispozícii. Ceny plynu vzrástli najviac v Estónsku (154 percent), Litve (110 percent) a Bulharsku (108 percent). Len v jednom členskom štáte ceny zemného plynu pre spotrebiteľov mierne klesli, a to v Maďarsku (-0,5 percenta), kde sú ceny regulované.

Spomedzi štátov EÚ najnižšie priemerné ceny plynu pre domácnosti mali v 1. polroku 2022 Maďarsko (2,9 eura za 100 kWh), Chorvátsko (4,1 eura) a Lotyšsko (4,6 eura) a najvyššie Švédsko (22,2 eura), Dánsko (16 eur) a Holandsko (12,9 eura).

Na Slovensku sa ceny elektriny v prvom polroku zvýšili o 7,7 percenta a plynu o 18,7 percenta.

Ďalšie dôležité správy

Nórske úrady museli vo štvrtok evakuovať jedno z tamojších najväčších zariadení na spracovanie plynu po tom, čo tam neznámy páchateľ nahlásil bombu.
Neprehliadnite

Koniec európskej energetickej krízy je v nedohľadne