Mzdy si udržali rast v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2020. Priemerná mzda v SR na ročnej úrovni prekročila 1 100 eur za mesiac. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Priemerná mzda zamestnanca si v roku 2020 napriek epidémii nového koronavírusu udržala rast, iba zmiernila jeho tempo o polovicu na 3,8 percenta a dosiahla hodnotu 1 133 eur. V poslednom štvrťroku bola medziročná dynamika rastu priemerného zárobku 5,8 percenta. Na sklonku roka prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vo 4. štvrťroku minulého roka 1 245 eur, medziročne bola vyššia o 5,8 percenta. Napriek tomu, že rok 2020 poznamenala kríza spojená s ochorením Covid-19, dosah tlmiacich opatrení na výkon ekonomiky ovplyvnil rast miezd na celoslovenskej úrovni menej, ako sa očakávalo. Priemerné mzdy síce zaznamenali medziročný pokles v 2. štvrťroku 2020 o 1,2 percenta, v treťom a štvrtom štvrťroku sa vrátili k rastúcemu trendu. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda vo 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 4,2 percenta. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 1,9 percenta.

Výplata
Neprehliadnite

Nespravodlivá a nerovná Európa? Rozdiel v minimálnych mzdách je až 1 870 eur

Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou dvoch najzasiahnutejších odvetví, a to v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemerný zárobok klesol o 14,4 percenta, a v umení, zábave a rekreácii pri poklese o 1,5 percenta. V ostatných 17 odvetviach mzdy vzrástli, a to od 0,2 percenta v administratívnych službách do 14,6 percenta v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Zvýšenie priemernej mzdy nad 10 percent pocítili aj vo vzdelávaní (o 10,3 percenta) a výrazný rast zaznamenali aj vo verejnej správe a obrane (o 9,6 percenta).

Z územného hľadiska rast priemernej mzdy zaznamenali vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok o 7,6 percenta bol v Prešovskom a po 6,1 percenta v Trnavskom a Žilinskom kraji. Súčasne prvýkrát priemerný hrubý zárobok presiahol úroveň 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (na kvartálnej úrovni) a pohyboval sa od 1 007 eur v Prešovskom kraji do 1 530 eur v Bratislavskom kraji. Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v posledných troch mesiacoch roka 2020 v Žilinskom kraji (1 152 eur).

Euro bankovky
Neprehliadnite

Ficovu minimálnu mzdu zmenia. Ako bude vyzerať najmenšia výplata a koľko si zoberie štát?

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca si v roku 2020 napriek epidémii nového koronavírusu udržala rast, zvýšila sa o 3,8 percenta na 1 133 eur. Mzdy tak vzrástli v priemere o 41 eur. Tempo rastu sa v porovnaní s rokom 2019 síce spomalilo o polovicu, ale mzdy aj tak v priemere prekročili úroveň 1 100 eur. Reálne po započítaní rastu spotrebiteľských cien mzda medziročne vzrástla o 1,9 percenta. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 bol rast reálnej mzdy pomalší o 3,1 percentuálneho bodu.