Rodičia, ktorí počas mimoriadnej situácie už poberali pandemické ošetrovné (OČR) a zmenili sa im príjmy, z ktorých sa dávka vyrátava, môžu požiadať o nové rozhodnutie o nároku na dávku. Pripomína to Sociálna poisťovňa (SP).

Priblížila, že výšku pandemickej OČR preráta dvom skupinám rodičov. Tým, ktorí pandemickú dávku nemohli v minulosti poberať a v súčasnosti už spĺňajú podmienky, alebo tým rodičom, ktorí majú vyšší plat, z ktorého platia mesačné odvody. SP uvádza, že ak sa poistencovi príjmy (zamestnal sa, zvýšila sa mu hrubá mzda) zmenili a požiada o znovurozhodnutie o nároku na dávku, novú výšku dávky mu Sociálna poisťovňa uvedie v novom rozhodnutí.

Pandemické ošetrovné vypláca SP rodičom detí, ktorým z dôvodu krízovej situácie zatvoril príslušný správny orgán jasle, škôlku alebo školu, alebo sú v karanténe, prípadne sa starajú o choré dieťa do 16. roku, spresnila poisťovňa.

Žiadosť o pandemické ošetrovné podáva rodič vyplnením online žiadosti na webovej stránke SP, ktorú potom pošle poisťovni elektronicky alebo poštou. Čestné vyhlásenie, ktoré je tiež potrebné doložiť pri vyplácaní pandemickej OČR, musí žiadateľ podávať každý mesiac zvlášť, informuje SP. Je to v zásade vždy koncom mesiaca.

Ako uviedla SP, dovedna vyplatila takmer 210-tisíc dávok pandemickej OČR v celkovej sume 35,5 milióna eur. Znovurozhodovanie o výške pandemickej OČR zaviedla prvýkrát v apríli 2021. Mimoriadna situácia trvá na Slovensku od 12. marca 2020.

Ďalšie dôležité správy

Pre dlhšiu karanténu predĺžia aj OČR.
Neprehliadnite

Ak sa rodičom od roku 2020 zvýšili príjmy, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR