„Je nevyhnutné zamyslieť sa, aké sú vaše zámery a v akom období života budeme potrebovať aké financie na ich splnenie. Napríklad, koľko bude potrebné pripraviť si na bývanie, štúdium detí či na dôchodok,“ radí Andrea Straková, odborníčka na financie z Partners Group SK.

Podľa nej je vhodné držať sa pravidla ideálnych finančných mier, podľa ktorých 10 % z mesačného príjmu by sa malo odkladať na rezervu a 20 percent na plnenie svojich dlhodobých cieľov. Už prvé vreckové sa dá rozdeliť filozofiou ideálnych finančných mier. Od prvej mzdy by to mala byť úplná samozrejmosť. Dôležitá je pri tom disciplína, keďže, ako zdôrazňuje Straková, žiadny dobrý plán nemá zmysel bez disciplíny. Vo financiách to znamená najprv si odložiť a potom si dopriať.

Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že ak chcú mať dnešní aktívne pracujúci ľudia, a zvlášť mladá generácia, vyšší dôchodok, nemôžu sa už spoliehať len na štát a o svoj dôchodok sa musí postarať každý sám.

„Ideálne je čo najskôr začať šetriť a správne investovať. Ak začneme včas, postačujúca mesačná pravidelná investícia do splnenia vašich plánov môže byť napríklad už 50 eur, jednorazovo dokonca od sumy 1000 eur,“ tvrdí Maroš Ovčarik z Partners Investments a analytik Finančného kompasu.

Podľa neho investovanie nie je silná stránka Slovákov, i keď môže práve z dlhodobého hľadiska priniesť najlepšie zhodnotenie peňazí. Situácia na Slovensku sa však zlepšuje. Pomaly rastie počet investujúcich Slovákov. Minulý rok investovalo približne 12 percent Slovákov, z toho 4 percentá do podielových fondov. V tomto roku už 18 percent Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 percent).

Pozitívny je aj fakt, ktorý potvrdil prieskum Nadácie Partners, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok alebo iné životné sny a plány. Až 47 percent Slovákov má úspory na jednorazové investovanie - jednorazovo vie necelá pätina (17 percent) Slovákov investovať do 1000 eur. O čosi viac ako desatina (13 percent) je schopná investovať sumu od 1001 do 3000 eur a ďalšia skoro pätina (17 percent) sumu viac ako 3000 eur.

Viac ako polovica Slovákov (56 percent) vie pravidelne mesačne investovať malé sumy – 12 percent Slovákov do 30 eur, 14 percent od 30 do 50 eur, 15 percent od 51 do 100 eur a 15 percent viac ako 100 eur.