Pri výkone exekúcií sa bude viac zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Vyplýva to z nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré v stredu schválila vláda.

Cieľom je aj uspokojenie pohľadávok, ktoré by inak boli nevymožiteľné z dôvodu, že povinný nemá majetok a nemá motiváciu sa zamestnať.

V prípade neprednostných pohľadávok sa zvyšuje základná nepostihnuteľná suma z mesačnej mzdy zo 100 na 140 percent životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Zvyšuje sa aj limit na zrážky zo mzdy vo vzťahu k vyživovaným osobám.

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Slovenská komora exekútorov (SKE) na Šustekovej ulici v Bratislave 16. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Exekútori žiadajú ministrov, aby neschválili úpravu exekučných zrážok

Rezort spravodlivosti, ktorý je predkladateľom schváleného návrhu, ešte skôr upozornil, že doterajšia právna úprava nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.

Posúva sa preto hranica, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia. V súčasnosti je hranica stanovená približne na 327 eur na plnoletú osobu. Po novom sa bude táto zrážka bez obmedzenia realizovať až nad sumu, ktorá je v súčasnosti na úrovni takmer 916 eur.

Zmena má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky. Predpokladá sa, že navrhovaná právna úprava umožní "nepracujúcim" povinným zamestnať sa legálne s legálnym príjmom bez obavy, že dosiahnutý príjem bude neúmerne znížený v dôsledku realizovanej exekúcie.

Nariadenie začne platiť od 1. januára 2022, aby aj vzhľadom na dôsledky dosahov pandémie ochorenia COVID-19 bolo aplikované čo najskôr.

Podanie daňových priznaní
Neprehliadnite

Daňoví exekútori v tomto roku vymohli od dlžníkov 192 miliónov eur