„Keď bude hlavnému mestu takáto žiadosť predložená, vrátane všetkých potrebných náležitostí, mesto ju v súlade so zákonom posúdi a bude informovať tak žiadateľa, ako aj verejnosť,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Konzorcium Zero Bypass Limited, koncesionár bratislavského obchvatu D4 a R7, uviedlo, že o dopravných obmedzeniach súvisiacich s rekonštrukciou križovatky Prievoz budú vodiči i obyvatelia Bratislavy včas informovaní. Presný termín však neuviedlo.

V súčasnosti sa, ako tvrdí, dolaďujú všetky potrebné opatrenia, aby bol dosah v rámci rekonštrukčných prác čo najmenší. „Aj z tohto dôvodu sa uvažuje o zriadení dočasného buspruhu na Gagarinovej ulici v smere do centra, časovačoch na semaforoch na niektorých vyťažených úsekoch. Zhotoviteľ je pripravený začať s prácami hneď, ako budú k dispozícii všetky potrebné povolenia a potvrdenia príslušných úradov,“ spresnilo konzorcium.

V rámci prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz sa vybudujú nové zjazdy z diaľnice D1 smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Vodiči preto budú musieť počítať s citeľnými dopravnými obmedzeniami i so zhustením premávky. Stavebník však deklaruje, že sa bude snažiť minimalizovať dosah výstavby na dopravu v Bratislave. Betonáž či asfaltovanie chce realizovať v nočných hodinách, aby svojimi mechanizmami cez deň nezaťažoval dopravu.

Práce na križovatke Prievoz budú rozdelené do celkovo šiestich etáp a potrvajú zhruba do roku 2020. Keďže sa v rámci stavby D4 a R7 počíta so 14 križovatkami, s obmedzeniami pri ich výstavbe musí verejnosť počítať aj na iných miestach Bratislavy a v jej okolí.

Cieľom projektu D4 a R7 je vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.