Predpisovanie receptu bez uvedenia konkrétneho lieku prinesie do systému zdravotníctva chaos. Nemá svoje opodstatnenie, neušetrí peniaze a nebude v prospech pacienta. Tvrdí to Slovenská lekárska komora (SLK) v reakcii na navrhovanú novelu zákona o liekoch, ktorá by zaviedla povinnú generickú preskripciu bez uvádzania konkrétneho názvu lieku. V stredu o tom TASR informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

„Súčasný stav, v ktorom lekári už od roku 2011 povinne predpisujú lieky genericky, ale zároveň môžu v odôvodnených prípadoch uviesť na recept aj konkrétny názov, je z nášho pohľadu dobrý a je hlavne v prospech pacientov," uviedla komora.

Novela bude znamenať zmätok

Myslí si, že pripravovaná novela zákona bude najmä pre starších pacientov, ktorí užívajú najviac liekov, znamenať zbytočný zmätok, nedorozumenia. Lekárska komora nevylúčila ani ohrozenie ich zdravia. Poukázala tiež na to, že ak pacient dostane každý mesiac liek, na ktorý si už zvykol, no v inom balení, hlavne u starších to môže viesť k dezorientácii a môže to narušiť aj priebeh liečby.

Komora hovorí, že lekár najlepšie pozná svojho pacienta, vie, aké lieky užíva, a teda dokáže aj najlepšie posúdiť prípadnú kontraindikáciu s inými liekmi. „Aj pri generikách s tou istou účinnou látkou môžu byť rozdiely v účinkoch i vzájomných interakciách medzi jednotlivými liekmi, ktoré pri liečbe pacienta môže posúdiť len jeho lekár. Týmto spôsobom teda prácu lekárov iba sťažíme, pretože väčšina pacientov nevie lekárovi povedať presný názov lieku, ktorý užíva," povedala.

Do odtoku umývadla rozhodne nepatrí všetko!
Neprehliadnite

Štát už nezverejňuje údaje o verejných výdavkoch za lieky, upozornilo INEKO

SLK navrhuje ponechať súčasný stav

Rovnako tvrdí, že predkladaná novela je skôr v prospech lekární a distribútorov liekov, rozhodne však nie v prospech pacientov a slovenského zdravotníctva. SLK navrhuje stiahnuť spomínanú novelu z medzirezortného pripomienkového konania a ponechať v praxi súčasný stav.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o liekoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, navrhuje, aby sa v receptoch na lieky už viac nedopisovali názvy konkrétnych liekov. Využívať sa má len generická preskripcia, teda uvádzanie názvu účinnej látky.

Generikum je liek, ktorý sa vyrába po tom, ako originál stratil patentovú ochranu. Účinná látka v originálnom aj generickom lieku je rovnaká. Generikum má v porovnaní s originálnym liekom vždy nižší, alebo žiadny doplatok. Na lacnejšiu verziu predpísaných liekov sa môže každý pacient opýtať svojho lekára alebo lekárnika.

lieky
Neprehliadnite

Pilulka napriek pandémii investuje. Darilo sa jej aj počas koronakrízy

Sukeľ si nemyslí, že dochádza k dramatickej zmene

Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ tvrdí, že predpisovanie lieku bez konkrétneho názvu, teda generická preskripcia, na Slovensku funguje už 11 rokov. Zdôraznil, že v súčasnosti má lekár povinnosť pacienta informovať o tom, aké možnosti liekov má pacient na výber a tiež má právo vedieť, ktoré lieky sú buď bez doplatku alebo s najnižším doplatkom. Takýto krok považuje za propacientský.

V tejto súvislosti poukázal na navrhovanú novelu zákona o liekoch, ktorá by zaviedla povinnú generickú preskripciu bez uvádzania konkrétneho názvu lieku. Zdôraznil, že sa na spôsobe predpisovania liekov nič zásadné meniť nebude. Podľa jeho slov by sa takouto zmenou vypustila veta, ktorá hovorí o tom, že pri predpísaní liekov postupom, ktorý v slovenskom zdravotníckom systéme funguje 11 rokov, môže lekár uviesť poznámku o tzv. odporúčanom názve lieku.

Sukeľ si nemyslí, že dochádza k dramatickej zmene, pretože spôsob predpisovania zmeniť nejde. Dodal, že sa vynechá „zbytočná poznámka, ktorú už aj tak mnohí lekári v súčasnosti nepoužívajú“.