Od desiateho januára nastupujú slovenské deti späť do škôl. Na prvom aj druhom stupni budú musieť mať povinne prekryté horné dýchacie cesty. To napriek skutočnosti, že o účinnosti rúšok na školách neexistuje vedecký konsenzus. Naopak, rúška zhoršujú schopnosť detí vzdelávať sa.

Začiatkom januára bola zverejnená štúdia ministerstva školstva Spojeného kráľovstva, ktorá mala za cieľ zhodnotiť účinnosť rúšok na vyučovaní.

Britská štúdia

Prekrytie tváre je do určitej miery efektívne, avšak nedokáže kompenzovať chýbajúcu ventiláciu počas dlhšieho časového obdobia. Doterajšie štúdie boli založené iba na pozorovaní a ich výsledky boli zmiešané, tvrdí britská štúdia. Napriek tomu sa usúdilo, že môžu prispieť k zníženiu prenosu nákazy dovtedajších variantov covidu.

Štúdia sa zamerala na porovnanie 123 škôl na druhom stupni, ktoré mali počas dvoch až troch týždňov povinnosť nosiť rúška na jeseň minulého roka, oproti veľkej vzorke škôl, ktoré ju nemali.

V oboch prípadoch počet absencií žiakov klesol. V prípade škôl, kde sa nenosilo rúško z úrovne 5,3 percenta na 3,6 percenta. Tam, kde sa nosilo rúško z 5,3 percenta na 3,0 percenta. Pokles bol skutočne významnejší v prípade škôl, kde sa nosilo rúško, hoci nie presvedčivo.

Okolo výsledku existuje štatistická neistota, tvrdí samotná štúdia. Tá mohla byť spôsobený náhodou, vysvetľujú autori. Ďalším problémom štúdie je, že nezahŕňajú dáta z omikronu, ktorého šírenie je omnoho ľahšie.

Nosenie rúšok však výrazne zhoršuje komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Až 94 percent učiteľov tvrdí, že rúško zhoršuje komunikáciu, 59 percent si myslí, že výrazne. Riziká potenciálne negatívnych vplyvov na učenie by sa mali pri využívaní rúšok zohľadniť, uzatvárala štúdia.

Jej nejednoznačné výsledky preto s najväčšou pravdepodobnosťou nezmenia doterajšie britské odporúčania, aby deti mladšie ako 11 rokov boli vyňaté spod povinnosti nosiť rúško.

„Štúdia a prezentované výsledky neprinášajú silné opodstatnenie zavedenia tejto politiky na školách,“ povedala pre Bloomberg Sarah Lewis, profesorka molekulárnej epidemiológie z University of Bristol. „Tam, kde nie sú dostatočné dôkazy o prínosoch politiky, no jasných škodách, politika by sa nemala zavádzať,“ tvrdí epidemiologička.

Európska politika

Podobne ako britské odporúčania, ani Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) neodporúča nosenie rúšok pre deti mladšie ako 11 rokov.

Na prvom stupni základných škôl ECDC nosenie rúšok odporúča iba učiteľom, nie žiakom. Až na druhom stupni sa odporúča aj pre študentov.

Digital government advertisements promoting the Covid-19
Neprehliadnite

Trikrát a dosť. Podpornou očkovacou dávkou by sa malo masové očkovanie skončiť, tvrdí expert