Panelové témy si kládli za cieľ posunúť sa v chronických témach, ako je doprava či cestovný ruch, ale tiež prediskutovať covidové ponaučenia v hospodárskej sfére a postkovidový rozvoj a pripravenosť na naň.

Slovensko-poľská hospodárska výmena zaznamenala za minulý rok hodnotu 10 miliárd eur, keď narástla skoro o 20 percent. V prvom polroku 2021 už prekročila hranicu šesť miliárd eur.

Samotné Poľsko pokračuje v impozantnom ekonomickom raste, a zúročuje svoju reformnú a predvídateľnú ekonomickú politiku. Z niekdajšieho európskeho lídra v predaji uhlia, potom nábytku je dnes Poľsko lídrom v predaji lítiových batérií a európsky nárast v ďalších najmodernejších segmentoch ekonomiky pokračuje.

Poľský export zaznamenal rast aj v roku 2020 (na 239,9 miliárd eur), a za prvý polrok 2021 vzrástol o 23 percent. S takouto bilanciou si Poľsko môže postupne naplniť ambície stať sa nielen ekonomickým lídrom vo východnej časti Európy. Hospodárskeho fóra sa aktívne zúčastnil aj predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory.