Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú schválila vláda na štvrtkovom zasadnutí.

Škody na majetku fyzických osôb boli vo výške 120 746 eur, na majetku právnických osôb a podnikateľov za 739 898 eur. Na majetku obcí vznikli škody za 3 224 364 eur, na majetku vyšších územných celkov 2 077 000 eur a na majetku štátu za viac ako 409 300 eur, vyplýva z materiálu.

Výdavky na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác boli vo výške viac ako 3,3 milióna eur. Na vykonávanie povodňových záchranných prác bolo podľa správy vynaložených vyše 1,56 milióna eur.

Zároveň bolo v novembri uvoľnených 18 537 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác.

„Výdavky si uplatnila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja," poukázalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

V materiáli zároveň uviedlo, že reformou národných parkov sa Štátne lesy Tatranského národného parku zlúčili s novovytvorenou príspevkovou organizáciou Správa TANAP-u. Novovzniknuté správy budú príspevkové organizácie v pôsobnosti envirorezortu a nevyčerpaný zostatok výdavkov Štátnych lesov TANAP bude predmetom delimitácie.

„Z uvedeného dôvodu je úhrada výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác organizáciou Štátne lesy TANAP-u v sume 2996 eur zaradená do kapitoly MŽP," skonštatoval rezort.

Ďalšie dôležité správy

Väzenie
Neprehliadnite

Slovenské väzenstvo by malo prejsť do roku 2030 viacerými zmenami