V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či považujú odchod do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch za dobrý krok štátu. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 10. mája 2023 a pondelkom 15. mája 2023 celkovo 51 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

Nie, ešte viac to ohrozí udržateľnosť dôchodkového systému

Erik Maxin, zakladateľ, MAXIN’S Group 
Absolútne ničím nepodložené populistické opatrenie. Priorita budúcich vlád musí byť v prispôsobovaní a zlaďovaní budúcich štátnych rozpočtov s demografickým vývojom na Slovensku. Toto opatrenie vnímam v tejto chvíli ako predvolebnú kortešačku. 

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva a vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, PREMIUM Poisťovňa 
Vzhľadom k demografickému vývoju (nielen) slovenskej populácie a s tým spojenými dôsledkami na sociálny, najmä dôchodkový systém, to zjavne nie je možné riešiť takto celoplošne. Slovenská ekonomika by to neuniesla a hrozila by zásadná destabilizácia dôchodkového systému. V odôvodnených výnimkách (niektoré druhy povolaní, iný prístup k viacdetným matkám a pod.) si to dokážem predstaviť, ale celoplošne a systémovo by to určite nebolo dobré riešenie. 

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko 
Ak by štát motivoval ľudí dlhodobo si sporiť na dôchodok pravidelným investovaním a obyvatelia by si masovo osvojili tento zvyk, vytvoril by sa priestor aj na skorší odchod do dôchodku bez následkov pre štátny rozpočet. Dnes sa však deje pravý opak: pravidlá sa uvoľňujú, zvýšenie dôchodkov z úspor je v nedohľadne a samotný štát nemá šancu zvládnuť zvýšené náklady. 

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments 
Je to populistický krok. Demografia Slovenska a vôbec Európy je neúprosná. Už dnes je ťažké nahradiť v generačnej obmene niektoré profesie. So znižovaním dostupnej pracovnej sily sa problém bude iba zhoršovať. 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa 
Je to neférový krok voči ďalším generáciám. Zadlžujeme ich, často nezmyselne a egoisticky. 

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS pre CZ a SK 
Dôchodkový systém je najväčším výdavkom štátneho rozpočtu. S vývojom demografickej krivky nedáva moc zmysel znižovať odchody do dôchodku. Avšak, je potrebné zohľadniť niektoré náročné profesie. Rozhodne by som sa nespoliehal na štátny dôchodok a volil by som určite aj formu súkromného sporenia. Potom by bolo na každom, akú životnú úroveň si nastaví. 

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T 
Výnimky by mali byť len pri zlom zdravotnom stave, ktorý bráni dovtedy vykonávanej práci. V opačnom prípade to ponúka rôzne špekulácie. 

Marek Polic, garant projektov, KROS 

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko   

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group 

Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel 
Dôležité pri posudzovaní totiž považujem ekonomické otázky, dlhodobú udržateľnosť systému, financovanie dôchodkov a ich dlhodobý rozvoj tak, aby to dávalo zmysel, nielen populistické politické argumenty. 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Dnes nastavené podmienky pre túto predčasnú penziu považujem za natoľko obmedzujúce, že využitie bude veľmi ojedinelé, Vo výsledku ide zase o zbytočný populistický zásah a zbytočnú administratívu s ojedinelým využitím. 

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko 
Starnutie populácie sa javí ako jedna z najväčších výziev vyspelých ekonomík, Slovensko nevynímajúc. Aj preto je otázne, do akej miery by bolo podobné opatrenie zmysluplné z hľadiska udržateľnosti verejných financií a dôchodkového systému. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark 
Ono je to o nájdení určitej rovnováhy medzi tým, ako čo najlepšie podporiť životnú úroveň obyvateľov a zároveň to ekonomicky zvládnuť a podporiť iné priority štátu. Problém je tiež výška dôchodkov a možnosť aktuálne starších generácií vygenerovať dostatok pred dôchodkovým vekom. Ak aj človek odíde do dôchodku skôr, neznamená to aktuálne, že sa bude mať lepšie. Skôr naopak. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Vnímam to skôr ako zúfalé látanie veľmi deravého vreca. Pri nastavovaní a aplikácii každého sociálneho systému (dôchodkové a sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť, atď.) treba predovšetkým brať do úvahy realitu zdrojov financovania, a to nie dnes či o rok, ale na desaťročia dopredu. A práve z hľadiska takto vnímanej budúcnosti je už zrejme všeobecne známou skutočnosťou, že máme zarobené na vážne problémy vo všetkých týchto oblastiach. Ľutujem našich potomkov, ktorí to budú musieť riešiť (a platiť); ak nezutekajú z tejto krajiny, ktorá by v takom prípade zostala krajnou starých, chorých a hlavne chudobných ľudí. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio     
Ťažko povedať. Závisí to primárne od profesie a možno by nebolo zlé tomu celému dať nejaký progresívnejší prístup. Kto chce ísť skôr, nech ide, ale nemusí mať výhody ako tí, čo pôjdu neskôr. 

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, 
Odchod do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch prináša jednotlivcovi niekoľko výhod. Jednou z hlavných výhod pre jednotlivca je možnosť dôstojne ukončiť pracovnú kariéru a zároveň mať čas na odpočinok, či využitie penzijných výhod. Taktiež sa tým uvoľňujú pracovné miesta pre mladších zamestnancov a môže pomôcť znížiť nezamestnanosť. Z pohľadu štátu tento krok môže mať aj nevýhody, ako je napríklad potreba financovania predčasných dôchodkových platieb, čo môže mať dopad na udržateľnosť dôchodkového systému a štátny rozpočet. 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media 

Skôr áno, ale len pri špecifických profesiách

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY 
Skôr áno. Myslím si, že v systéme má byť nárok na dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, keďže ide o doplňujúcu formu predčasného odchodu do penzie. Je určená hlavne ľuďom, ktorí začali pracovať od plnoletosti, ich zamestnanie je veľmi fyzicky náročne a preto už vo vyššom veku nemôžu pracovať. Beriem do úvahy aj súčasné nastavenia, kde tento spôsob odchodu do dôchodku sa im môže oplatiť viac ako klasický predčasný dôchodok. Pri oboch sa dôchodková dávka kráti. Len si je potrebné vybrať výhodnejšie riešenie. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park 
Kritérium, keď už viac nezáleží na veku človeka, ale na počte odpracovaných rokov, sa mi zdá správnejšie. Najmä pri niektorých náročných profesiách je pre ľudí náročné pracovať aj vo vyššom veku a možnosť skoršieho oddychu môže byť pre nich prijateľná. Samozrejme, daňou za to je nižšia penzia, takže každý si musí sám vyhodnotiť, čo sa mu oplatí viac. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit 
Na jednej strane, umožnenie predčasného dôchodku môže byť považované za spravodlivé riešenie pre tých, ktorí dlhodobo prispievali do dôchodkového systému a tvrdo pracovali počas svojho života. Na druhej strane, predčasný odchod do dôchodku môže mať aj negatívne dôsledky, ako je napríklad zvýšenie finančnej záťaže na dôchodkový systém alebo demografické problémy, ako je starnutie populácie. Preto je dôležité zvážiť všetky aspekty a dôsledky predčasného dôchodku, aby sme našli spravodlivú a udržateľnú rovnováhu. 

Milan Černák, managing partner, RSM SK 
Otázky, kto a kedy si zaslúži ísť do predčasného dôchodku, sú náročné a závisia od individuálneho posúdenia, ktoré nemožno generalizovať. Slovensko je stále ekonomikou, kde je masívne zastúpená manuálna pracovná sila, pričom pri niektorých pozíciách môže byť aj 40 odpracovaných rokov veľa. Možnosť odísť do dôchodku skôr títo ľudia určite privítajú. 

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ MH Teplárenský holding 
Pre niektoré špecifické profesie to má opodstatnenie. Vo všeobecnosti nám však odídu ľudia so znalosťou prevádzky, s odchodom ktorých sme nepočítali. Ich praktické skúsenosti mohli byť využité pre výchovu nových kolegov, ktorí prichádzajú zo škôl nepripravení, lebo neexistujú študijné odbory pre teplárenstvo a energetiku. 

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex 

Určite áno, seniori aspoň uvoľnia miesto mladším

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia 
Rozhodnutie o dôchodku by malo byť viazané na schopnosť finančného zabezpečenia z vlastných zdrojov. Každý z nás by mal posúdiť svoje schopnosti podávať kvalitný pracovný výkon a ako naložiť s rokmi svojho života. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
Občan by v žiadnom prípade nemal byť rukojemníkom štátu. Pravidlá odchodu do penzie by mali byť stabilné a nediskriminačné. Aktuálne nastavenie je presným opakom. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen 
Určite áno. Mňa sa to bude týkať o dva roky :) 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas 

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co 

Vôbec nie, dôchodkový vek treba, naopak, zvyšovať

Daniel Abrahám, Group CEO, Effectivity POWERED BY PUBLICIS, Relations consulting 
Myslím si, že cieľom v profesionálnej oblasti má byť šťastný život a nie „odkrútiť“ si roky a potom čakať na šťastný dôchodok. Je to za mňa osobne nefungujúci model z čias komunizmu. Mal by byť nastavený motivujúco a udržateľne. Aktuálne nie je ani jedno ani druhé. Dôchodková reforma je TOP priorita a financovanie dôchodkov podľa informácií, ktoré sú dostupné, je jednoducho neudržateľné. Pchať hlavu do piesku a nechať to na tých, ktorí to už riešiť musia, je zbabelosť. 

Ďalšie dôležité správy

Sociálna poisťovňa
Neprehliadnite

Socializmus je späť, do penzie už v 55 rokoch. Štát firmám berie ľudí, nových si musia vychovať