Aktualizované o 12:07 v celom rozsahu:

„Až dodnes ľudia mohli zadať telefónne číslo či e-mail inej osoby do vyhľadávača Facebooku, čo im pomohlo ju nájsť. Bolo to veľmi praktické pri hľadaní priateľov v jazykoch, v ktorých je komplikované vypísať celé meno, alebo v prípadoch, že ľudia majú rovnaké mená,“ napísal v stredu na blogu technologický riaditeľ podniku Mike Schroepfer.

Prístup k osobným dátam bolo treba vypnúť

Dodal ale, že túto funkciu na získanie dát z verejnej časti profilov mohli zneužiť ľudia so škodlivými úmyslami. Zberači dát vďaka e-mailovým adresám a telefónnym číslam, ktoré si medzi sebou hackeri vymieňajú či ktoré sú na internete dostupné, mohli pomocou spomínanej funkcie Facebooku získať mená osôb a ďalšie osobné informácie, ako sú miesto bydlisko alebo zamestnania.

Vždy však záležalo na tom, aké údaje o sebe konkrétny užívateľ na verejnej časti profilu uviedol. Odstavená funkcia bola v základnom nastavení každého účtu povolená, jej vypnutie ale bolo možné v používateľskom nastavení.

„Vzhľadom na rozsah a prepracovanosť zaznamenanej aktivity si myslíme, že verejné profily väčšiny užívateľov Facebooku mohli byť takto preskúmané,“ uviedol M. Schroepfer.

Teraz zablokovaná funkcia bola súčasťou aplikácie Search and Account Recovery, ktorá umožňuje obnoviť facebookový účet. M. Schroepfer poznamenal, že spoločnosť teraz pracuje na zmenách v postupe obnovovania účtov, aby sa znížilo riziko neautorizovaného zberu dát.

Základ krádeže identít

Mená, telefónne čísla a e-mailové adresy považujú bezpečnostní experti za základ pre krádeže identít a ďalšie nekalé internetové aktivity. Získanie dát z Facebooku umožnilo prepojiť skôr získané surové údaje so skutočnými ľuďmi, a tak vytvoriť ich reálne profily.

M. Schroepfer sa v blogovom príspevku venuje aj škandálu týkajúcemu sa britskej analytickej spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá neprimeraným spôsobom získala údaje až o 87 miliónoch používateľov, z ktorých 71 miliónov bolo z USA.

Od pondelka 9. apríla bude Facebook používateľov informovať aké informácie s aplikáciou zdieľajú. Informácie umiestnia do News Feedu, kde sú združené všetky príspevky.

Čítali aj správy v Messengeri

Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg v stredu pre Bloomberg.com potvrdil, že jeho spoločnosť skenuje linky a obrázky, ktoré si ľudia navzájom posielajú cez Facebook Messenger. Ide o aplikáciu na posielanie správ.

Jeho moderátori v prípade upozornenia prečítajú obsah chatu, aby sa uistili, že obsah týchto správ je v súlade s pravidlami firmy. Ak zistia, že nie je, obsah zablokujú alebo stiahnu.