Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo tri navrhované novely z dielne ĽSNS. V novele zákona o sociálnom poistení napríklad navrhovali priznať materské aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistené, teda doposiaľ nepracovali, ale majú ukončené minimálne stredné vzdelanie.

V návrhu zákona zároveň poslanci chceli predĺžiť dobu poberania materského na tri roky. Navrhovali tiež upraviť hodnotu nároku na materské na 90 percent z vymeriavacieho základu matky, pokiaľ bola zamestnaná alebo pracovala. V prípade, ak matka nepracovala, ale má ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, navrhovali, aby jej bolo materské vyplácané vo výške 90 percent z minimálnej mzdy.

Na snímke poslanec NR SR Marian Kotleba (ĽSNS) počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa poslanci budú venovať vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 13. októbra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

ĽSNS neodmieta vstup do Sulíkovej výberovej komisie k nákupu testov

Poslanci ĽSNS súčasne chceli návrhom zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy zaviesť povinnosť Policajného zboru poskytnúť efektívnu súčinnosť vlastníkovi pozemku pri odstraňovaní nelegálnej stavby v rámci plnenia jeho zákonnej povinnosti „usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri", ak o to Policajný zbor vopred písomne požiada.

Plénum odmietlo aj návrh novely Trestného poriadku, ktorou chceli poslanci ĽSNS podľa svojich slov posilniť postavenie poškodeného v trestnom konaní a zrovnoprávniť ho s obvineným, respektíve obžalovaným v konaní o dohode o vine a treste. „To možno dosiahnuť jedine tak, že poškodený získa právo zablokovať dohodu o vine a treste," konštatovali poslanci v návrhu.