WMO vysvetlila, že dôležitým zdrojom informácií o vetre či globálnej teplote sú lietadlá zabezpečujúce komerčné lety, ktorých prevádzka je však obmedzená pre pandémiu, cestovné obmedzenia vydané jednotlivými štátmi i pre klesajúci záujem cestujúcich.

„V niektorých častiach sveta, najmä v Európe, bol pokles počtu meraní za uplynulých niekoľko týždňov dramatický,“ uviedla vo vyhlásení WMO sídliaca v Ženeve.

Špecialista WMO Lars Peter Riishojgaard informoval, že kvalita predpovedí síce ešte veľmi neutrpela, ale so znižovaním dostupnosti pozorovania počasia z lietadiel možno očakávať aj postupné znižovanie spoľahlivosti prognóz vývoja počasia.

Okrem toho v druhej polovici marca, najmä v rozvojových krajinách, došlo k výraznému poklesu manuálnych meraní. WMO tiež vyslovila obavy zo zanedbania údržby družíc a pozemných pozorovacích zariadení, ak by pandémia pokračovala.

Generálny tajomník WMO Petteri Taalas pripomenul, že dôsledky zmien klímy a rastúci počet katastrof spojených s počasím sa prejavujú aj naďalej. Upozornil preto vlády, aby v čase pandémie venovali pozornosť aj systémom včasného varovania a predpovediam počasia.