Celkové investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku počas minulého roku presiahli 750 miliónov eur, čím prekonali objem investícií za predkrízový rok 2019. Výnosy prvotriednych nehnuteľností počas minulého roka klesali, čím sa potvrdila atraktivita investovania do trhu komerčných nehnuteľností na Slovensku. Uvádza to realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield.

Stúpol počet transakcií

Celkový objem transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku dosiahol vlani v prvom polroku hodnotu 552 miliónov eur vďaka deviatim uzatvoreným transakciám. Tým prekonal celý rok 2020, ktorý napriek prepuknutiu pandémie nového koronavírusu ťažil zo začatých transakcií v roku 2019. V druhom polroku vlani sa preinvestovalo 223 miliónov eur pri nižšej priemernej veľkosti transakcie. Celkovo spoločnosť počas minulého roka zaznamenala 21 transakcií, čo je o päť viac ako v roku predtým.

Slovenský trh je atraktívny

„Rok 2021 potvrdil atraktivitu slovenského trhu s komerčnými nehnuteľnosťami ako pre domácich, tak aj zahraničných investorov. Rast kapitálovej sily domácich a regionálnych investorov, najmä realitných fondov riadených lokálnymi správcovskými spoločnosťami, dáva trhu potrebnú likviditu. Zároveň je zjavné, že neistota spôsobená pandémiou v roku 2020 bola plne prijatá ako súčasť rizika, a to bez vplyvu na výnosovú mieru." uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Marián Fridrich.

Evidentný je v tomto roku nárast záujmu o nehnuteľnosti v oblasti retailu. Tým sa počas začiatku pandémie investori skôr vyhýbali, a to najmä z dôvodu zvýšenej opatrnosti investorov pre neistotu v súvislosti s dosahom pandémie na ich budúci vývoj. Celkovo sa v retaili preinvestovalo 330 miliónov eur, čo je najviac zo všetkých sektorov.

Pandémia zvýšila apetít

Pandémia vniesla do retailových investícií zvýšený apetít po aktívach s menším počtom nájomníkov pri dlhších trvaniach nájomných zmlúv. Patria sem najmä retail parky alebo samostatne stojace retailové jednotky, ktorých výnosová miera sa postupne znižuje vďaka vysokému dopytu po týchto aktívach. Ku koncu minulého roka dosahovala sedem percent s potenciálom ďalšieho znižovania. Nákupné centrá naďalej udržujú výnosovú mieru na úrovni šesť percent.

Sektor priemyselných nehnuteľností pokračuje v expanzii. Celková výška investícií do priemyselných nehnuteľností bola 289 miliónov eur, čo je najviac v histórii slovenského realitného trhu.

Stúpli aj investície do hotelov

Celkový objem investícií do kancelárskeho sektora dosiahol vlani napriek menšiemu počtu projektov dostupných na predaj 105 miliónov eur. Aktivita sa zvyšovala ku koncu roka, keď prišlo na trh viacero nehnuteľností. Novopostavené, plne prenajaté kancelárske budovy so zmluvami uzatvorenými na viac ako sedem rokov so silnými nájomcami však vedia aj naďalej prilákať inštitucionálnych investorov pri dosiahnuteľnej výnosovej miere pod 5,25 percenta, čo je o 0,50 percentuálneho bodu nižšie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Investície do hotelov a zmiešaných projektov dosiahli najvyššiu úroveň za posledné roky, celkovo 51 miliónov eur.

Ceny nehnuteľností ani v jednom segmente neklesli

„Vlani sme nezaznamenali pokles hodnôt nehnuteľností v žiadnom zo spomínaných segmentov. Práve naopak, hodnota industriálnych nehnuteľností pokračovala v solídnom raste, nasledovaná rastom hodnôt kancelárskych nehnuteľností z dôvodu nedostatku alternatívnych príležitostí a pretrvávajúceho prebytku voľného kapitálu v rukách realitných fondov. Rast výnosových mier v roku 2022 vidíme ako nepravdepodobný v dôsledku pretrvávajúcej nízkej ceny kapitálu," dodal vedúci oddelenia oceňovania a poradenských služieb spoločnosti Tomáš Némethy.

Open space office
Neprehliadnite

Open space, ktorý poznáme, neprežije. Kancelársky život po pandémii bude vyzerať úplne inak