„Kontroly sa zameriavajú najmä na dodržiavanie hygienických štandardov v ubytovacích zariadeniach, dodržiavanie prevádzkového poriadku, preverujú aj platnosť dokladov o uvedení priestorov do prevádzky. V stravovacích zariadeniach odoberajú vzorky pokrmov na mikrobiologické a chemické vyšetrenie,“ priblížil ÚVZ SR s tým, že sa kontrolujú predovšetkým zariadenia spoločného stravovania v hoteloch, kde sú ubytovaní účastníci majstrovstiev.

Hygienici preverujú aj hygienickú neškodnosť potravín v reštauráciách a v zariadeniach rýchleho stravovania, ako sú bufety, lahôdky a zmrzlinárne.

Súčasťou hygienických opatrení na zabezpečenie bezproblémovej realizácie majstrovstiev sveta je podľa hygienikov aj nepretržité monitorovanie výskytu infekčných ochorení. Masové podujatia môžu byť podľa ÚVZ SR „vhodným miestom na šírenie infekčných ochorení a vypuknutie lokálnych epidémií a k najčastejším faktorom prenosu infekčných nákaz patria vzduch, voda a strava“. V prípade zistenia nedostatkov hygienici môžu prevádzkovateľom zariadení uložiť blokovú pokutu.