Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Otvorenú výzvu vedeniu štátu schválili podľa neho členovia SZPCC na valnom zhromaždení 23. júna.

Situácia smeruje ku krachu

„Aktuálne hroziacemu kolapsu nášho odvetvia bolo možné zabrániť, ak by mali slovenskí potravinári adekvátneho a odborného partnera. Pekárska verejnosť je však svedkom cielených opatrení na podporu ekonomicky najsilnejších subjektov na trhu (obchodné reťazce) a, naopak, úplnej ignorácie podpory slovenských výrobcov potravín," uvádzajú podľa Lapšanského členovia SZPCC v otvorenej výzve vláde a poslancom.

Reagujú tak na aktuálnu situáciu, ktorá smeruje ku krachu pekární v regiónoch. Napriek tomu, že pekárne sú subjektami kritickej infraštruktúry, štátu hrozí, že v regiónoch Slovenska stratia spotrebitelia možnosť kúpiť si čerstvý chlieb.

Pekári, cukrári a cestovinári vyzývajú vládu na opätovné zaradenie témy potravinovej sebestačnosti SR a potravinovej bezpečnosti medzi zásadné priority vlády Eduarda Hegera. Navrhujú vytvorenie účinných mechanizmov na podporu zvyšovania podielu slovenských výrobkov na pultoch a žiadajú prijatie opatrení smerujúcich k posilneniu postavenia slovenských výrobcov potravín v potravinovom reťazci.

Zástupcovia sektora, ktorý zamestnáva viac ako tretinu pracovníkov slovenského potravinárstva, taktiež vyzývajú na zastavenie prijímania legislatívnych opatrení oslabujúcich postavenie a podnikanie slovenských výrobcov potravín.

Za nevyhnutné považujú prijatie opatrení na podporu umiestnenia slovenských potravín na pultoch obchodov a na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských potravín.

Hovoria o likvidácii pekárskeho odvetvia

Požadujú aj prijatie dočasných legislatívnych opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného rastu výrobných nákladov pekárov, cukrárov a cestovinárov s cieľom záchrany a udržania podnikania a pracovných miest i zaradenie podpory udržateľnosti podnikania v potravinárskej výrobe medzi zásadné priority vlády SR.

Ako podčiarkol Lapšanský, na valnom zhromaždení sa zhodli, že „je nevyhnutné, aby došlo k okamžitému zastaveniu cielených snáh o likvidáciu pekárskeho odvetvia. Potrebné je nahradenie neodborných politických nominácií skutočnými odborníkmi na kľúčových postoch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bezobsažnú marketingovú propagandu nahradiť reálnymi činmi, zameranými na podporu zachovania potravinárskej výroby na Slovensku".

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 000 pracovníkov.

Ďalšie dôležité správy

WA 31 Sofia - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas stretnutia so svojou  bulharskou rezortnou kolegyňou v Sofii v utorok 19. apríla 2022. FOTO TASR/APUkrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba poses prior to his meeting with his Bulgarian counterpart in Sofia, Tuesday, April 19, 2022. Kuleba is on a two-day work visit in Sofia. (AP Photo/Valentina Petrova)
Neprehliadnite

Ukrajina vyzvala Afriku, aby vyvinula tlak na Rusko v otázke ukrajinského obilia