Podľa nich bol podpis na poverení na zastupovanie šéfa NR SR podpredsedom parlamentu Andrejom Hrnčiarom (Sieť), ktoré ukázal na schôdzi k odvolávaniu premiéra Roberta Fica 8. júla, sfalšovaný. Ako povedal D. Lipšic, minimálne podľa dvoch znalcov z oblasti grafológie ide o podpis inej osoby.

„Nie je problém preveriť, či išlo o originálny, alebo falošný podpis pri tom množstve originálnych podpisov A. Danka,“ povedal D. Lipšic s tým, že trestná sadzba je v tomto prípade štyri až desať rokov. Nie je to podľa neho skutkovo zložitá vec, „ak si orgány vyžiadajú listiny a porovnajú ich s inými podpismi, znalecký posudok veľmi ľahko zistí, či ide o podpis tej istej osoby“.

Poslanec verí, že Národná rada SR bude súčinná a že dôkazné listiny už neskartovala. Očakáva tiež, že orgány činné v trestnom konaní zistia, kto sa na trestnom čine podieľal. Ak je podpis podľa V. Remišovej falošný, A. Danko by mal okamžite vyvodiť zodpovednosť.

„Preto ho vyzývame, aby poskytol originál a vyjadril sa, či je to jeho podpis, alebo nie,“ povedala novinárom s tým, že si počkajú na výsledky a potom zvážia ďalšie kroky.

A. Hrnčiar na schôdzi tvrdil, že len on má poverenie od A. Danka viesť schôdzu parlamentu a zastupovať ho v čase jeho neprítomnosti. V rokovacej sále NR SR sa preukázal dokumentom, ktorý bol podpísaný A. Dankom. Ten aj zverejnil na internete. Neskôr ho však stiahol.

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) otvorila 8. júla mimoriadnu schôdzu parlamentu s tým, že v sále je prítomných minimálne 76 poslancov. Dostatok poslancov bol podľa nej jasný aj z prezenčnej listiny. Podpredseda NR SR A. Hrnčiar následne žiadal hlasovať o jeho procedurálnom návrhu, ktorým žiadal, aby sa hlasovaním zistilo, či je parlament uznášaniaschopný.

Po hlasovaní konštatoval, že NR SR nie je uznášaniaschopná a následne prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze až do odvolania. Urobil tak po tom, čo to konzultoval s predsedom NR SR A. Dankom. Zároveň dodal, že je jediný, kto má poverenie viesť schôdzu.