„Obce nemajú dostatok finančných prostriedkov a na opravu ciest im nikdy nevyjde, preto by mohol byť vytvorený fond v rámci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, z ktorého by obce mohli na základe projektov požadovať financie na opravy,“ vysvetlil M. Sýkora.

Malo by ísť podľa jeho slov iba o opravu komunikácií, ktoré si mimoriadnu opravu vyžadujú. Ako dodal, táto požiadavka patrí medzi priority ZMOS-u do najbližšieho obdobia, smerovaná bude aj na vládu a jednotlivé ministerstvá.

Oprava ciest v obciach je podľa M. Sýkoru dôležitá aj z hľadiska cestovného ruchu a životného prostredia. „Prvý dojem u človeka, ktorý prichádza do obce, regiónu, vytvára aj cestná komunikácia, a teda to, v akom je stave,“ pripomenul.

Fungovanie fondu si predstavuje tak, že štát by do neho vložil určitú čiastku a následne by sa vyberali projekty. Rovnako by sa stanovil termín, dokedy sa môžu podávať výzvy, ich obsahom by bol aj dôkazový materiál, že daná cesta je skutočne v zlom stave.