Obávame sa, že navrhovaná reforma súdnej mapy vzhľadom na jej rozsah a časovanie ochromí fungovanie celého systému súdov. V rozhovore pre TASR na to upozornil predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas.

SAK sa podľa jeho slov stotožňuje s cieľmi reformy skvalitniť a zrýchliť rozhodnutia súdov. „Rozumieme potrebe reorganizácie respektíve racionalizácie súdneho systému, tiež rušeniu niektorých malých súdov. Avšak mnohé iné návrhy vyvolávajú pochybnosti a otázky," doplnil Karas.

Na snímke predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR) v Bratislave v utorok 19. januára 2021. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Nemôžeme hovoriť, že celý sudcovský stav je skorumpovaný, vyhlásil Šikuta

Komora zriadila dve pracovné skupiny, ktoré pripravujú pripomienky k návrhu reformy. „Zatiaľ sme ministerstvu spravodlivosti sprístupnili len výsledok dotazníkového prieskumu medzi našou členskou základňou. Bola tam relatívne rýchla odpoveď zo strany stoviek našich členov," spresnil. Výsledok prieskumu podľa neho priniesol pochybnosti, či navrhovaná reforma dokáže naplniť deklarované ciele.

„Vidno to aj na reakciách sudcov, teda tých najpovolanejších, ktorí budú realizovať reformu. Kritická masa, ktorá je nevyhnutná pre úspech reformy, sa bude nachádzať ťažko," predpokladá predseda SAK.

Rezortu spravodlivosti zároveň vyčíta, že advokátska komora nemala zástupcu v pracovnej skupine k príprave návrhu novej súdnej mapy. „Pred Vianocami sme prostredníctvom videokonferencie umožnili predstavenie súdnej mapy pani ministerkou. Uvítali sme aj to, že sa predĺžila lehota na pripomienkovanie do konca februára," podotkol Karas.

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas brífingu k výsledku preskúmania okolností súvisiacich s poškodením zdravia obvineného bývalého prezidenta Policajného zboru Milana L. vo výkone väzby v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. V Bratislave 29. decembra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Žilinka a Šikuta oceňujú zámery súdnej mapy, predchádzať by jej mala diskusia

Vzhľadom na rozsah reformy a jej zásadný význam pre fungovanie justície považuje SAK ale aj tento termín za šibeničný. „Nepamätám si, aby tak zásadné reformy boli v tak krátkych lehotách pripomienkované odbornou verejnosťou. Advokáti sa prispôsobia, ale ide nám o ľudí a každá zmena, ktorá by mala vplyv na vymožiteľnosť ich práva, by mala byť riadne premyslená," dodal.

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i rýchlosti rozhodnutí súdov. Reforma počíta s transformáciou siete 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. Majú byť vytvorené dva prvostupňové mestské súdy - v Bratislave a Košiciach.

Doterajší počet ôsmich krajských súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov so sídlami v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa Kolíkovej viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.