Nezamestnanosť na Slovensku v júli 2022 klesla na úroveň 6,23 percenta. V júni tohto roku miera evidovanej nezamestnanosti bola na hodnote 6,28 percenta. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak, za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera.

„Celkovo nám nezamestnanosť klesla už na 6,23 percenta. V priebehu leta sa nám do evidencie dostávajú v júni, v júli absolventi. Napriek tomu pokles nezamestnanosti trvá. Ešte stále máme priestor, najmä na východnom Slovensku a na strednom Slovensku, na ďalšie znižovanie nezamestnanosti. Budeme v tom pokračovať, najlepšie ako vieme," priblížil Krajniak.

„To považujem za veľmi dobrú správu. To je (počtom) väčšie okresné mesto," poznamenal minister práce.

„Keď sme si rozdelili okresy, tak s mierou nezamestnanosti do 3 percent máme štyri okresy, s mierou nezamestnanosti do 4 percent je 17 okresov, s mierou nezamestnanosti do 5 percent je 15 okresov. Toto sú tie regióny, v ktorých považujeme nezamestnanosť za stabilizovanú, blízku tzv. prirodzenej miere nezamestnanosti. Tam neočakávame, že by nezamestnanosť mala nejako výrazne klesať," zdôraznil Krajniak.

Rezort práce chce preto podľa jeho slov klásť väčší dôraz na riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti.

„Počet dlhodobo nezamestnaných v priebehu posledného roka išiel dolu takmer o 16-tisíc," podčiarkol minister.

„Projekt 'Chyť sa svojej šance' je zameraný na znevýhodnených uchádzačov. Približne šestina poklesu nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov sa odvíja od tohto projektu. Projekt má tri opatrenia, a to podpora samostatne zárobkovo činných osôb, podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodnených a mladých uchádzačov a podpora znevýhodnených uchádzačov. K 12. augustu máme celkom prijatých 6 451 žiadostí na 7 779 miest. Žiadatelia žiadajú 31,91 milióna eur. Už sme zazmluvnili 24,46 milióna eur," doplnil Zimmer.

Ďalšie dôležité správy

ILUSTRAÈNÁ SNÍMKA  Slovensko po splnení všetkých kritérií potrebných pre zavedenie novej euromeny od januára budúceho roka èaká ešte úloha premeni záväzky súvisiace s ich udržate¾ným plnením na skutky. Bratislava, 12. máj 2008.  Foto: SITA/Igor Svítok
Neprehliadnite

Ekonomická recesia: Ďalší buzzword či reálna hrozba?