ÚVO tender prešetroval od februára tohto roka na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu. Nadácia ešte v novembri minulého roku zverejnila analýzu, podľa ktorej malo pri nákupe vybavenia nemocnice dôjsť pravdepodobne až o 50 percentnému predraženiu.Rezort Róberta Kaliňáka aj samotná nemocnica tieto tvrdenia odmietala. So svojimi podozreniami sa preto nadácia obrátila na kontrolné orgány, vrátane Úradu pre verejné obstarávanie. Ten minulý týždeň v liste Nadáciu informoval, že prešetrením podnetu zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa ÚVO Nemocnica sv. Michala postupovala v rozpore so zákonom, keď obstarávala zdravotnícke vybavenie, bežný aj zdravotnícky nábytok či informačné technológie spoločne. Podľa úradu to bolo v rozpore s princípom hospodárnosti a nediskriminácie uchádzačov. Nemocnica tým podľa kontrolórov „obmedzila hospodársku súťaž, a teda záujem o účasť vo verejnom obstarávaní mohlo prejaviť menej potenciálnych záujemcov,” čo mohlo mať vplyv aj na samotný výsledok verejného obstarávania.

„ÚVO len potvrdil, čo sme hovorili od začiatku. Keby nemocnica nenakupovala všetko naraz od jedného dodávateľa, mohla ušetriť milióny eur. Zostáva už len zodpovedať, či to bol zo strany nemocnice úmysel s cieľom privodiť niekomu nadmerný zisk alebo nedbalosť,” komentuje riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla.

Nemocnica ministerstva vnútra tiež podľa úradu konala netransparentne, keďže nie je zrejmé, ako dvoch z troch uchádzačov vyzvala na účasť v elektronickej aukcii. Pochybiť mala aj tým, že nezverejnila uhradené plnenie zo zmluvy. „Nemocnica sv. Michala napriek verejnému prísľubu naďalej odmieta sprístupniť všetky dokumenty, vďaka ktorým by bolo možné presnejšie vyčísliť, o koľko sa výsledný účet za komplexné vybavenie nemocnice líšil od trhových cien,“ uvádza P. Sibyla.

Podľa Nadácie Zastavme korupciu sú zistenia ÚVO dostatočným dôvodom na vyvodenie zodpovednosti. „V boji proti korupcii sa pohneme dopredu len vtedy, keď ignorovanie zákona bude trestané bez ohľadu na to, či sa ho dopustil minister, úradník alebo súkromná osoba,” myslí si P. Sibyla. Podľa listu ÚVO bolo vedenie Nemocnice sv. Michala oboznámené o výsledku kontroly ešte v polovici júna.