Projekt, ktorého cieľom je skompletizovať a doplniť asi dvadsiatku štúdií, ktoré sa v minulosti zaoberali nacistickou minulosťou zamestnancov jednotlivých spolkových ministerstiev po roku 1945, by mal byť dokončený do roku 2020. Len na výskum „personálnej kontinuity“ v úrade spolkového kancelára v období pred rokom 1945 a po ňom venuje súčasná vláda milión eur.

Projekt sa okrem iného sústredí aj na postavu právnika Hansa Globkeho, spoluautora norimberských rasových zákonov, ktorý bol v rokoch 1953 až 1963 šéfom úradu spolkového kancelára Konrada Adenauera. Dodnes je vnímaný ako „šedá eminencia“ Adenauerovej éry, ktorá mala značný vplyv na personálne obsadenie ministerstiev, úradov, ale napríklad aj tajných služieb.

H. Globke sa podľa niektorých historikov tiež podieľal na vzniku takzvaného Židovského kódexu, ktorý vyšiel v roku 1941 a stal sa základom pre neskoršiu arizáciu židovského majetku a deportáciu Židov na Slovensku, ktoré bolo vtedy satelitom Tretej ríše. H. Globke v 70. rokoch spoluautorstvo kódexu poprel.

V súčasnosti sa nacistickou minulosťou ministerstiev Spolkovej republiky Nemecka v prvých rokoch po konci vojny zaoberá v rámci rôznych projektov jedenásť historikov, uviedla agentúra DPA.

Nacistickú minulosť svojich zamestnancov z doby po druhej svetovej vojne nechalo pred časom preskúmať taktiež nemecké ministerstvo spravodlivosti. V správe, ktorú zverejnilo v októbri, uvádza, že bývalí členovia NSDAP tvorili v 50. a 60. rokoch viac ako polovicu vedenia ministerstva. V roku 1957 malo nacistickú minulosť dokonca 77 percent ľudí na najvyšších postoch rezortu. Zámerne či nečinnosťou títo ľudia bránili vo svojich funkciách potrestanie vojnových zločincov.