Miliónom druhov hrozí vyhynutie. Rozmanitosť prírodných zdrojov nám pritom zabezpečuje čistenie vody a vzduchu, udržiava klímu v rovnováhe a prispieva k dôležitému opeľovaniu a hnojeniu plodín. Význam biodiverzity sa zreteľne prejavil aj počas boja s koronavírusom. Dobre fungujúce ekosystémy dokážu podľa odborníkov predchádzať vzniku a šíreniu infekcií.

Naopak, ničenie prirodzených biotopov, intenzívne používanie pesticídov a strata zdrojov potravy majú fatálne následky pre hmyz, a teda aj pre poľnohospodárstvo. Za tento stav je zodpovedný človek, ktorý zasahovaním do prirodzených životných priestorov túto situáciu zhoršuje.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland
Ilustračné foto

Prípravky na ochranu rastlín môžu tiež ohroziť biologickú rovnováhu v okolitej krajine. Preto sa Kaufland od roku 2006 zasadzuje o integrované poľnohospodárstvo a obmedzenie používania pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny, ktoré preveruje nezávislými kontrolami. Od marca 2022 bude celý tento sortiment výhradne z udržateľného a certifikovaného pestovania.

S cieľom ponúknuť najvyššiu kvalitu a ochranu ľudí i životného prostredia, spoločnosť kladie dôraz na medzinárodne platné certifikáty, ako je Fairtrade, Rainforest Alliance alebo GlobalG.A.P., ktoré garantujú bezpečnosť plodín, ako aj istotu pre zákazníkov, že ovocie a zelenina sú vypestované s ohľadom na životné prostredie.

Od roku 2017 je Kaufland súčasťou európskeho programu Life, zameraného na ochranu biodiverzity v potravinárskom priemysle. Medzi kroky, ktoré sa už podarilo zrealizovať, patrí používanie jednoročných kvetinových zmesí, mechanických a termických metód zneškodňovania burín, pestovanie menej citlivých odrôd, striedanie plodín, a tiež rozšírenie kvetinových pásov na ornej pôde, čím sa chráni hmyz i pôda pred eróziou.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland
Ilustračné foto

Práve hmyz je pre udržanie života na Zemi kľúčový. Takmer všetky divé a kultivované rastliny sú opeľované hmyzom, z čoho jasne vyplýva, že práve on predstavuje základ poľnohospodárskej produkcie. „Včela medonosná zďaleka nie je jediný opeľovač, na svete žije ďalších 20 tisíc druhov včiel a desaťtisíce druhov hmyzu, ako sú muchy, motýle alebo chrobáky“, vysvetľuje Mgr. Marek Semelbauer, PhD., Ústav zoológie SAV.

S cieľom podporovať biodiverzitu, sa Kaufland podieľa na množstve projektov, vrátane výstavby hmyzích hotelov v blízkosti svojich predajní, ale tiež v bratislavskej ZOO. „Vybudovaním hmyzích hotelov v mestách investujeme do budúcnosti. Hmyz je nesmierne dôležitou súčasťou potravinového reťazca a jeho zachovanie je nutné k udržaniu biologickej rovnováhy, načo chceme upriamiť pozornosť našich zákazníkov“, hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Aktuálne ich nájdete v Skalici, Prešove, Banskej Bystrici, Nových Zámkoch, Malackách, Trebišove, Veľkom Krtíši, Trnave, v okolí Ilavy a v Bratislave. Kaufland týmto projektom zároveň podporil dielňu registrovaného sociálneho podniku, Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby v Banskobystrickom samosprávnom kraji.