Bankovky nominálnej hodnoty 50 eur tvorili 42,1 % alebo 551 kusov falzifikátov. Nasledovali 500-eurové bankovky, ktoré predstavovali 18,6-percentný podiel falzifikátov, teda 243 kusov.

Falzifikáty bankoviek nominálnej hodnoty 20 eur tvorili 12,3 % alebo 161 kusov.

Kvalita zadržaných falzifikátov je podľa NBS prevažne dobrá.

Dajú sa však aj napriek tomu odhaliť i bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Rozdiel zbadá aj laik

„Falzifikáty sú od pravých bankoviek ľahko rozpoznateľné použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením,“ poznamenal hovorca NBS Peter Majer. Okrem bankoviek sa falšujú aj mince. V druhom polroku minulého roka bolo podľa NBS na území Slovenska zadržaných 826 kusov falzifikátov eurových mincí.

Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá, a to 80,4 % alebo 664 kusov. Všetky boli zadržané v obehu. Sú to väčšinou falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. „Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť,“ dodal P. Majer.

Na mince stačí dobré oko a hmat

Rozpoznať falošnú mincu je však podľa národnej banky možné napríklad kontrolou razby. Pravé mince majú reliéf mincí zreteľný a ostrý, pričom mincové pole je hladké. Pri falošných minciach je reliéf často neostrý a povrch mince mimo reliéfu býva nerovný, narušený bodkami a linkami.

Pomôcť môže aj kontrola hrany. Pravé mince majú na hranách ostré kontúry vrúbkovania. Na hrane 2-eurovej mince je zreteľné a dobre čitateľné písmo alebo číslo a symboly. Text na hrane falošnej mince je vyrazený nekvalitne, často s odlišným typom písma, gramatickými chybami a kontúry vrúbkovania sú neostré.

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky. Rozoznáte ich od pravých?

Euromince poskladané do komínov Zdroj: Getty Images

NBS odporúča skontrolovať aj farebnosť či magnetické vlastnosti. Mince v nominálnej hodnote 1 a 2 eurá majú mierne magnetickú strednú časť a mince sú ľahko priťahované magnetom. Vonkajší prstenec týchto mincí je nemagnetický.

Falzifikáty bývajú často bez magnetických vlastností, prípadne sú priťahované magnetom veľmi silno. Centrálna banka súčasne upozornila, že eurové mince 10 centov, 20 centov a 50 centov sú nemagnetické a eurové mince 1 cent, 2 centy a 5 centov sú silne magnetické.